Jste zde

Výzva k aktivní účasti

11. mezinárodní konference Hands On! International Association of Children in Museums  

na téma Budoucnost v rukách dětí / Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny 

10.–14. října 2017 / Plzeň – Písek – Praha 

Informace  (740 kB)  

Rádi bychom VÁM dali prostor, abyste si konferenci VYTVOŘILI SAMI PODLE VAŠICH PŘEDSTAV!

Zajímají nás VAŠE nápady a VAŠE myšlenky.

Mluvte, veďte workshopy, prezentujte VAŠE zkušenosti nebo nám dejte vědět o VAŠICH zajímavých projektech, které mohou být inspirací pro VAŠE kolegy.  

Přihlášky k aktivní účasti na konferenci je možné zasílat do 30. 6. 2017. 

Čím dříve, tím lépe! Pokud se s námi chcete podělit o svoje zkušenosti, pište na e-mail: dbrejchova@zcm.cz 

Příspěvky musejí být předneseny v anglickém jazyce!

Konference bude probíhat v angličtině se simultánním tlumočením hlavních programových bodů do češtiny. 

Poprvé bude Česká republika hostit přední odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie zaměřené na neformální mimoškolní edukaci!

Účastníci konference se seznámí s příklady dobré praxe kolegů z ČR i ze zahraničí, prohloubí si vědomosti o práci s dětmi v kulturní oblasti a získají praktické tipy pro vlastní činnost.  

Přihlášky k účasti na konferenci (jen posluchači) zasílejte s označením „Hands On!“ na adresu: Sladovna Písek o. p. s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek, nebo na e-mail: marketing@sladovna.cz

Přihláška (672 kB)  

Pro české a slovenské muzejníky je dohodnuta speciální nabídka:

Zájemci o účast na konferenci z České a Slovenské republiky mají snížený konferenční poplatek na 100 eur (za jednoho účastníka)!

Těšíme se na setkání s Vámi!

ke stažení
PDF iconhands on_card_2017.pdf