Jste zde

Západočeské muzeum spolupracuje na krajském kole Geologické olympiády

Geologická olympiáda (GO) je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín určená žákům základních a studentům středních škol. Cílem GO je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru. Geologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech, termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek GO (www.geologicka-olympiada.cz). 

Krajské kolo pro Plzeňský kraj se bude konat 3. dubna 2017 v Městském muzeu v Mariánských lázních, Goethovo náměstí 11.

Garanti pro Plzeňský kraj:

Mgr. Denisa Brejchová – organizace
dbrejchova@zcm.cz, tel. 378 370 123 

RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. – odborný garant 
paleontologie@zcm.cz, tel. 378 370 453 

více informací
geologicka_olympiada_2017.pdf 
geologicka_olympiada_2017.pptx

výsledky olympiády

kategorie A:

1.místo - Přemysl Michalička
2.místo - Václav Kouřil
3.místo - Josef Hrubý

kategorie B:

1.místo - Veronika Voltrová (jediná účastnice v této kategorii)