Škola mladých archeologů ve stálých expozicích Archeologie a Historie

Program probíhá po dobu čtyř týdnů a je zaměřen na praktické ukázky pravěkých a středověkých řemesel a každodenního života. Je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro víceletá gymnázia. Vzdělávací obsah programu vychází z RVP - vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk a společnost a Umění a kultura (občanská nauka, dějepis a výtvarná výchova).