Společnosti při ZČM

        

Západočeská pobočka České botanické společnosti 

Pobočka byla založena v roce 1962 jako regionální složka společnosti, která sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku. Pořádá pravidelné jarní a podzimní cykly přednášek ze všech oborů botaniky, exkurze s různou tematickou náplní, případně konference, semináře, kurzy a jiné. 

více informací

  

       

Západočeská pobočka České archeologické společnosti

Pobočka založená v roce 1977 pořádá tematicky zaměřené přednášky, exkurze a výstavy. Jedenkrát do roka, v rámci výroční schůze, jsou přednášeny zajímavé referáty o nejnovějších archeologických výzkumech a nálezech. Pobočka si kromě jiného klade za úkol zkvalitnit spolupráci mezi profesionálními archeology a zájemci o archeologii z řad amatérské veřejnosti. 

vlastní webové stránky 

  

      

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické 

Pobočka je neziskové zájmové občanské sdružení působící prostřednictvím svých členů na území Plzeňského a Karlovarského kraje. V současné době sdružuje zhruba sedmdesát zájemců o ornitologii, ochranu ptáků a přírody. Mezi členy pobočky jsou jak profesionální zoologové, tak kroužkovatelé, amatérští ornitologové, ochránci přírody a milovníci ptactva z řad seniorů. Zvláštní pozornost je věnována odbornému růstu začínajících mladých ornitologů. 

vlastní webové stránky