Hnízdní rozšíření

Straka obecná (Pica pica) je jediným palearktickým druhem rodu Pica, který osidluje rozsáhlé území od západního pobřeží Irska, Pyrenejského poloostrova a Maroka po Korjatské pohoří a Kamčatku na východě. K severu zasahuje nejdále ve Skandinávii (70° N). Svým výskytem se dotýká severního polárního kruhu ještě v oblasti mezi Bílým mořem a Uralem, v Západosibiřské nížině v povodí Obu a Jeniseje, a v Anadyrské nížině na Dálném Východě. K jihu sestupuje až na severoafrické pobřeží, do Saudské Arábie (15° N), jižní Číny a Tchaiwanu. V tomto rozlehlém areálu ornitologové rozlišují 12 subspecií. Území České republiky obývá straka obecná středoevropská (Pica pica pica).

V Severní Americe žijí další dva druhy rodu Pica: naší strace velmi podobná černozobá Pica hudsonia a žlutozobá Pica nuttallii. Otázka vzájemné příbuznosti tří výše uvedených druhů je problematická.

Donedávna převažoval Voousův názor (1960), že předek všech strak byl původně rozšířen holarkticky (na celé severní polokouli), ale během pleistocénu (ledových dob) vymizel ze Severní Ameriky s výjimkou izolované kalifornské populace, ze které vznikl dnešní tamní druh Pica nuttalli. Teprve asi před 40000 lety – na konci ledových dob, v době existence pevninského mostu přes Beringovu úžinu – měly podle Voousovy teorie asijské straky druhotně proniknout do Severní Ameriky a zde se rozšířit v podobě poddruhu Pica pica hudsonia. V pozdějších letech bylo stále častěji poukazováno na drobné rozdíly v morfologii a chování této subspecie, až jí byl roku 2000 přidělen druhový statut Pica hudsonia.

Výsledky studie zabývající se fylogenezí strak na základě rozborů mitochondriální DNA však naznačují jinou vývojovou cestu. Podle ní se z okruhu korejského poddruhu straky obecné (Pica pica sericea) vyvinul kamčatský (Pica pica camtschatica), který byl poté předkem nejen všech dalších euroasijských, ale i obou amerických stračích subspecií. Tato teorie odpovídá úvahám Sibleyho a Alquista o vzniku krkavcovitých ptáků z australského předka, jehož potomci se přes jihovýchodní Asii rozšířili do Ameriky, Evropy a Afriky. Pokud je pravdivá, pak bude nutné systematiku rodu Pica znovu přehodnotit. Jednou z nabízejících se alternativ je považovat všechny straky za subspecie jediného druhu Pica pica s rozsáhlým areálem v Africe, Evropě, Asii a Severní Americe.

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana