Vylétnutí a disperze mláďat

Mláďata, která přežijí první tři týdny po vylíhnutí, mají poměrně velkou šanci, že úspěšně opustí hnízdo.

Po vylétnutí zůstávají mladí v teritoriu svých rodičů. První dva týdny se zdržují převážně v blízkosti hnízda, ale později se osmělí a putují po stále širším okolí. Oba rodiče na svá mláďata bedlivě dohlížejí a po čtyři týdny je ještě mimo hnízdo přikrmují. Staří ptáci mláďata také varují a chrání před predátory (jestřáb, krahujec, kočka, aj.), které dokonce fyzicky napadají, ač se jinak běžně stávají jejich kořistí. Teprve asi po 6 týdnech společného létání získají mladí ptáci na rodičích nezávislost.

Později se mláďata ze sousedních teritorií sdružují do skupinek pohybujících se na území o rozloze 30–50 ha a příležitostně se spojujících v hejna o několika desítkách jedinců.

Po zimě se začínají mladé straky párovat a některé i zahnízdí. Převážná část z nich však poprvé hnízdí až o rok později ve stáří 2 let. Do té doby tito ptáci představují druhou, početně významnou (20–60 % jedinců), nehnízdící složku stračí populace. Z 80 % jí tvoří právě jednoletí ptáci.

Straky jsou v podstatě stálé na celém území, kde jsou rozšířeny. Pouze ve velmi chladných oblastech Ruska dochází po čas silných mrazů k dálkovým přeletům, které ovšem nemají charakter migrace.

Většina evropských strak zůstává po celý život v blízkosti místa svého vylíhnutí. Průměrná vzdálenost prvního hnízda postaveného mladými strakami od teritoria jejich rodičů nepřesahuje 1 km. Rozlet mláďat do vzdálenosti větší než 25 km je pak zcela výjimečný. Po získání vlastního teritoria se v něm straky snaží hnízdit každoročně a k dalším přeletům u nich již prakticky nedochází.

Také kroužkovací data potvrzují věrnost strak svému rodišti. Přesto nejdelší doložené přemístění činilo plných 351 km.

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana