Straka obecná (Pica pica) je díky svému elegantnímu černobílému zbarvení, kovovému lesku tmavých partií a předlouhému stupňovitému ocasu ptákem prakticky nezaměnitelným s žádným jiným naším ptačím druhem. Už malé děti straku hravě poznávají, vždyť ji viděly v nejedné pohádce, nejspíš s korály na krku a prstýnky ve hnízdě.

Život straky sice není pohádkový, zato ale velmi zajímavý. Troufám si tvrdit, že byste u nás jen stěží nalezli kontroverznější druh. Mnoho lidí straky miluje pro jejich krásu, spousta jiných ji nenávidí pro její chování opředené mýty náhodných pozorovatelů.

Straky jsou ideálním objektem výzkumu: jsou hojné, stálé, věrné svému teritoriu, snadno nalezitelné, mají zajímavé sociální chování, nejisté systematické zařazení jednotlivých poddruhů a dalo by se jmenovat mnoho dalších stračích nej-. Řada ornitologů se proto již delší dobu snaží poodhalit roušku tajemství, kterou je stračí život zahalen. Ale i zde vystupují straky rozporuplně. Totiž i přes výše uvedená fakta a využití moderních metod výzkumu (barevné značení jedinců, telemetrie – sledování jednotlivců označených vysílačkou, rozbory DNA) je výzkum strak nesmírně složitý. Straky často hnízdí na naprosto nepřístupných místech a přestože se během posledních let masově nastěhovaly do měst, od lidí si udržují bezpečný odstup. Nejobtížnějším úkolem výzkumníka je pak odchytit dospělou straku – díky její inteligenci se jedná takřka o nadlidský úkol, vyžadující si minimálně několika desítek hodin trpělivého vyčkávání.

V nedávné době hned několik českých ornitologů a ornitoložek přijalo tuto stračí výzvu a snaží se zjistit fakta o populacích strak žijících v zemědělské krajině a ve městech naší republiky. Straky jsou dnes velmi hojné a to zejména v blízkosti lidských sídel. Vyvolávají proto obavy u některých lidí o osud drobných pěvců či zvěře u myslivců. Na Stračích stránkách se Vás pokusíme seznámit s některými celosvětově zjištěnými údaji. Daná fakta budeme komentovat nezaujatě a nebudeme stranit ani zastáncům, ani odpůrcům strak. Pokud si po jejich přečtení vytvoříte vlastní názor, pak splnily svůj účel. Pokud jste jejich obsahem zklamáni, máte nějaké připomínky nebo otázky, tak je můžete napsat na níže uvedenou adresu.

LogoAutor: Roman Vacík
E-mail: rvacik@zcm.cz
Webové stránky: www.zcm.cz
© Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Straka_pastel
Stračí stránky
Straka_na_sloupu

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana