Ochrana

Ministerstvo zemědělství povolilo v České republice (podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) vyhláškou 245 ze dne 7. června 2002 odstřel straky obecné v období od od 1. července do konce února. Proti tlumení početnosti strak ale mluví následující fakta:

Některé čtenáře možná předchozí argumenty nepřesvědčily. Protože ale předpokládáme, že většina myslivců je při svém rozhodnutí straky střílet vedena pouze touhou po ochraně pěvců a drobné zvěře, a ne touhou zabíjet, prosíme je o následující laskavost:

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana