Péče o mláďata

Zhruba po 18-19 dnech od snesení posledního vejce se začínají postupně líhnout holá a slepá mláďata, dosahující hmotnosti asi 7 g. Nejmladší z nich je proto výrazně menší než nejstarší.

Samice, která sama inkubovala vajíčka, nyní se stejnou vytrvalostí pokračuje v zahřívání a péči o mláďata. Těsně po vylíhnutí mláďat stráví pořád ještě okolo 80 % svého času na hnízdě. Přibližně tři čtvrtiny potravy proto v tuto dobu přináší mláďatům samec. S postupujícím věkem mláďat se samice na hnízdě zdržuje stále kratší dobu. Zhruba po 15 dnech tam už nezůstává více než 10 % času. Pouze za chladných a deštivých dnů pobývá samice na hnízdě déle.

Do hnízda přinášejí potravu oba rodiče s frekvencí 2–5× za hodinu. Po celé období výchovy mláďat loví samec kořist usilovněji, takže na hnízdo přilétá s potravou častěji než samice.

Mláďata při dostatku potravy zdárně prospívají, okolo osmého dne se jim objeví první peří na těle a v tuto dobu se jim také otevírají oči. Letky začínají růst až kolem desátého dne a ocasnní pera ještě později. Až do osmnáctého dne přibývají velmi rychle na hmotnosti, kdy v průměru dosahují již 180 g, což je asi 80 % hmotnosti starých ptáků. Není divu, do této chvíle každé mládě spořádalo již okolo 0,5 kg potravy! Za nepříznivých potravních podmínek ale přinejmenším mladší mláďata hynou.

Zhruba od 18. dne života začínají mláďata v případě nebezpečí prchat po větvích od hnízda. Tam se vracejí, až nebezpečí pomine. Špatně létající mláďata hnízdo opouštějí ve věku okolo 27 dnů, kdy dosahují hmotnosti 180–200 g. V té době mají ještě krátké letky, nedosahující ani 80 % své budoucí délky. Ocasní pera jsou ve srovnání s dospělými ještě mnohem kratší.

Asi polovině párů se nepodaří mláďata vyvést, úspěšné páry odchovají 2–4 mláďata za rok. Průměrně tedy 1 pár vychová 1–2 mláďata. Nejčastějšími příčinami neúspěchu jsou opuštění hnízda, predace a nedostatek potravy.

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana