Snůška a inkubace vajec

Začátek hnízdění, respektive snůška, jsou u většiny ptačích druhů načasovány tak, aby se mláďata vylíhla v době maxima vhodné potravy. Časový posun v kladení vajec a velikost snůšky tak mohou být ovlivněny extrémními podmínkami (zima, dlouhodobé srážky).

Ve střední Evropě může být stračí snůška zahájena již v březnu, obvykle jsou ale vajíčka kladena až od poloviny dubna a v květnu. Přesné datum každé snůšky na jednotlivých lokalitách je ovlivněno mimo jiné i kvalitou (zkušenostmi) hnízdícího páru a jejich teritoria, což spolu obvykle souvisí. Velikost jednotlivých snůšek se pohybuje od 3 do 10 vajec, s průměrem 5–6 kusů, a negativně koreluje s datem snesení prvního vejce. Vajíčka jsou přibližně 33×23 mm velká a 10 g těžká. Samička je snáší v jednodenních intervalech, ikdyž některá mohou být snesena až obden. Vejce inkubuje sama. Během osmi dní od snesení prvního vejce se postupně zvyšuje množství času strávené samicí na hnízdě. Když je snůška kompletní, věnuje inkubaci vajec plných 90–95 % času. V tu dobu je zásobováním potravy zcela odkázána na samce. Průměrný interval mezi snesením a vylíhnutím prvního vejce je 24 dnů, z čehož lze odvodit průměrnou délku inkubace na 21 až 22 dnů.

Pokud započaté hnízdění skončí neúspěchem, tak obvykle po 14 dnech začnou straky klást náhradní snůšku.

Přestože jsou páry většinou monogamní a trvalé, nevěra jim není neznámá. V hnízdní době samci vnikají do sousedních teritorií a snaží se spojit s cizími samičkami, které jim to často umožní. V době těsně před vlastní snůškou naopak samec neustále doprovází svoji samici ve snaze jí zabránit v kopulaci s okolními samci. Tímto způsobem samci maximalizují počet svých mláďat, kdežto samice si zvyšují pravděpodobnost, že jsou skutečně oplodněny. Díky různým obranným mechanismům žárlivých samců se však patrně ve hnízdech líhnou převážně manželská mláďata.

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana