Stavba hnízda

Samec se samicí spolu zůstávají většinou v průběhu celého roku. Stavbu nebo opravu hnízda zahajují v lednu až dubnu a pracují na ní po dobu 1 týdne až 3 měsíců. Zkušené páry staví dříve a pomaleji, s delší přestávkou na odpočinek před vlastní snůškou. Hnízdo z předešlého roku používá maximálně třetina párů. Většina zakládá nové, které obvykle umisťuje těsně pod vrchol různě vysokých listnatých stromů či keřů (u nás v průměru 14 m nad zemí). Méně často staví na jehličnanech a stožárech. Hnízdo dosahuje značných rozměrů a je extrémně trvanlivé. V době, kdy ještě nejsou stromy olistěné, je takřka nepřehlédnutelné.

První známkou stavby nového hnízda jsou klacíky a bláto umístěné do vidlice větví. Postupným přidáváním ulomených větví k tomuto základu posléze straky vytvoří vnější kostru hnízda. Do jejího vnitřku pak v zobácích nanosí množství bahna a hlíny, ze kterých zformují hnízdní kotlinku s vnitřním průměrem až 20 cm a hloubkou 15 cm. Tuto vystelou vrstvou větviček a navrch jemnou výstelkou z travin, kořínků, vláken a chlupů. Hnízdo často ještě opatří stříkou z větví, někdy spojenou se spodní částí do podoby košíku. Obsazená hnízda obvykle stříšku mají, místně ale až u 30 % z nich může chybět.

Hnízdo staví straky nejintenzivněji v ranních hodinách. Samec ke hnízdu přináší většinu hnízdního materiálu, samice zase stráví mnohem více času s vlastní úpravou hnízda. Většina větví pochází z území vlastního teritoria. Straky sbírají ulomené větve na zemi, lámou malé větvičky přímo na stromech, rozebírají svá stará hnízda. V případě nedostatku materiálu se pro něj musí vydat za hranice teritoria. Tam také, obvykle v blízkosti vody, získávají bláto pro tvorbu hnízdní kotlinky.

Nedávno bylo prokázáno, že hnízdo je jakýmsi odznakem úspšnosti a kvality páru, zejména ale samce. Velikostí svého hnízda, tedy množstvím přinesených a zabudovaných větví, samec zřejmě prokazuje samici kolik úsilí je ochoten a schopen vložit do vlastního hnízdění. V mohutných hnízdech pak samičky snášejí více vajec.

<Home>

Straka_pastel
Stračí stránky
Areal

Úvod

Hnízdní rozšíření

Poddruhy

Výskyt v ČR

Vývoj početnosti

Synantropizace

Teritorium

Stavba hnízda

Snůška a inkubace vajec

Péče o mláďata

Vylétnutí a disperze mláďat

Potrava

Ochrana