Svatební obřady

Řekněte si své "ano" v místech, kde se snoubí krása s historií, v reprezentativních prostorách Západočeského muzea v Plzni.

V hlavní budově muzea pořádáme svatební obřady od září do června, vždy jednu sobotu v měsíci mezi 11.00 - 17.00 hodinou. 

1. prostor
centrální schodiště hlavní budovy ZČM

• kapacita 50 - 100 osob ke stání, omezený počet míst k sezení
• konání obřadů od září do června jednu sobotu v měsíci
• cena obřadu: 4 000 Kč včetně DPH

  

přednáškový sál hlavní budovy ZČM

• kapacita 108 míst k sezení v divadelním uspořádání
• konání obřadů od září do června jeden den v měsíci 
• sál je vybaven koncertním křídlem
• cena obřadu: 4 000 Kč včetně DPH

    

V roce 2014 jsme rozšířili naši nabídku o kapli sv. Barbory v bývalém františkánském klášteře, dnešním Muzeu církevního umění. Svatby zde pořádáme od dubna do října, jakoukoliv sobotu v měsíci mezi 11.00 - 17.00 hodinou. V kapli je možné uzavřít jak sňatek církevní, tak i civilní.

3. prostor
kaple sv. Barbory v Muzeu církevního umění

• kapacita 60 míst k sezení
• konání obřadů jakoukoliv sobotu od dubna do října
• církevní i civilní sňatky
• možnost focení svatebčanů v klášterním ambitu a v prostorách rajského dvora
• cena obřadu: 4 000 Kč včetně DPH

        

Za poskytnuté fotografie děkujeme Petru Maulemu.  
   

Za poskytnuté fotografie děkujeme Anně Langové.  
   

Za poskytnuté fotografie děkujeme Lence Novákové. 
    

Platba

Platbu v hotovosti doporučujeme provést cca měsíc před obřadem na ekonomickém oddělení. Dodržujte prosím úřední hodiny. Děkujeme.

Pro bezhotovostní platbu použijte účet číslo: 2836311/0100 vedený u Komerční banky. Důležité! Do zprávy pro příjemce prosím uveďte: "svatba dne ...... v ...... hodin, případně jméno ženicha či nevěsty. Děkujeme. 

Bližší informace: oddělení vnějších vztahů
(+420) 378 370 138
info@zcm.cz