Vaše ohlasy

Jak se říká, chvály není nikdy dost :-) Ale jsem rádi i za vaše připomínky a zajímavé podněty.  Zpětná vazba je pro nás důležitá, proto nám pište, volejte, inspirujte ostatní.

Vaše muzeum

      

V letošním školním roce 2017/2018 se naše třída II. B účastní celoročního programu se skřítkem Muzejníčkem a vílou Muzejničkou v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Chtěla bych vyjádřit spokojenost s připravenými pořady a zároveň poděkovat pracovníkům zdejšího muzea, kteří se dětem maximálně věnují. O naší návštěvě přírodovědné expozice Příroda pro budoucnost vyšel článek s fotografií v Mirošovských střípkách (říjen 2017). Rodiče žáků jsou o průběhu jednotlivých akcích naší třídy v muzeu informováni na www.zsmirosov.cz Stránky tříd. V lednu 2018 nás čeká se skřítkem a vílou putování do pravěku, na které se děti již teď velmi těší.

Mgr. Ivana Szobonyová, třídní učitelka II. B, ZŠ a MŠ Mirošov
6/12/2017