Rada pro ústavní výzkumné úkoly

 

Doc.PhDr. Pavel Vařeka, PhD. – děkan Filozofické fakulty ZČU
PhDr. Karel Řeháček, PhD. – pracovník SOA Plzeň
Doc.RNDr. Michal Mergl, CSc. – vedoucí katedry přírodních věd Pedag. fakulty ZČU
PhDr. Radim Vondráček - hlavní kurátor Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
PhDr. Hana Dvořáková - Etnografický ústav MZM
PhDr. František Frýda - ředitel ZČM
PhDr. Jan Mergl – náměstek ZČM pro věci odborné