Jste zde

Archeologie třicetileté války v západních Čechách

Výstava názorně předvádí, jak archeologie přispívá k poznání událostí třicetileté války i každodenního života tehdejších obyvatel.

Výzkum západočeských archeologů se netýkal pouze bojišť (Třebel a Rozvadov), ale i zaniklých vesnic na Rokycansku (Cetkov, Rovný a Bukov). Zánikové „horizonty“ (vrstvy, kde je např. celý spálený dům) však byly zkoumány i na lokalitách v Plzni, Merklíně a Rokycanech.

Lákadlem pro návštěvníky budou jistě nálezy pokladů, tzv. depotů (ne vždy šlo pouze o mince). Tyto nevyzvednuté cennosti svědčí o tragickém osudu svých původních majitelů.

Výstava je výsledkem spolupráce Západočeského muzea v Plzni a Katedry archeologie FF Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň se jedná o jeden z projektů GAČR – Proměněná země: mezioborový výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech.

termín konání
21. října 2016 - 26. února 2017

místo konání
Národopisné muzeum Plzeňska, výstavní sál

vstupné 
základní 40 Kč, zlevněné 20 Kč, rodinné 80 Kč  více
pro vstup na výstavu je možné využít muzejní pas  

ke stažení
plakat k vystave.pdf

foto z výstavy
Monika Zemánková

média
rozhovor s kurátorem výstavy Jiřím Ornou
(30. 12. 2016, Český rozhlas Plzeň)