Jste zde

Člověk je třtina větrem se klátící

Výstava prezentuje díla západočeských výtvarníků, členů Unie výtvarných umělců Plzeň a jejich hostů. Základním tématem vystavených prací jsou obecné křesťanské hodnoty a jejich význam pro současnost. Umělci své myšlenky tlumočí malířskými i sochařskými díly. Připomenut je i blahoslavený Hroznata, patron plzeňské diecéze, jehož výročí si letos připomínáme.

termín konání
5. dubna - 21. května 2017

vernisáž
úterý 4. dubna / 17.00

místo konání
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, letní refektář

vstupné
v rámci vstupu do objektu muzea

Výstava se koná u příležitosti 7. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2017 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. 

doprovodný program 
komentované prohlídky s PhDr. Janou Potužákovou
čtvrtek 20. dubna / 17.00 
úterý 16. května / 17.00