Jste zde

Česky

Plzeňské kamnářství

Výstava je věnována bohaté historii kamnářského řemesla v Plzni a na Plzeňsku od středověku až do současnosti. Obzvláštní zřetel je věnován nejvýznamnějším plzeňským keramickým továrnám, věnujícím se výrobě keramických kachlů a kachlových kamen a jejím zakladatelům Tomáši Khürymu a Eduardu Dubskému z Vitiněvsi. 

Návštěvník se může seznámit s historickými i současnými postupy stavby různých typů kamen, od pokojových až po kamna kuchyňská. Výstava představuje širokou škálu hmotných dokladů a obrazových materiálů, dokumentujících stylový vývoj podoby kachlových kamen jako významné součásti dobového interiéru měšťanské domácnosti – kamen gotických, renesančních, barokních, empírových či historizujících. Nedílnou součástí výstavy je rovněž představení současné kamnářské produkce a možnosti užití kachlových kamen v moderní domácnosti.

termín konání
12. května - 1. října 2017

místo konání
Národopisné muzeum Plzeňska, výstavní sál

vstupné
základní 40 Kč, zlevněné 20 Kč, rodinné 80 Kč  více
pro vstup na výstavu je možné využít muzejní pas  

doprovodný program 
18. května – 1. října 2017
Národopisné muzeum Plzeňska, mydlárna
Keramická dílna

Návštěvníci se v rámci workshopu seznámí se základními postupy při výrobě keramických kachlů (od zpracování kamnářské hlíny, přes práci se základními typy kamnářských forem na výrobu kachlů). Dětští návštěvníci si budou moci zhotovit pod vedením zkušeného lektora drobný ornamentální kachlík. Součástí programu je také zábavná vzdělávací hra pro nejmenší návštěvníky.

jak se na program objednat
Během prázdnin se mohou zájemci objednávat přímo v pokladně Národopisného muzea Plzeňska na tel. 378 370 200 (út-ne: 10.00-12.00, 12.30-18.00)

média 
reportáž (Plzeň TV, 19. 5. 2017, začátek ve 3:40 minutě)

ke stažení
tiskova zprava.pdf
plakat.pdf