Jste zde

Společenský život hmyzu

Výstava představuje úžasný svět miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů. Prostřednictvím textů, obrázků, fotografií, exponátů ve vitrínách a živého hmyzu v insektáriích přiblížuje základní témata týkající se sociálního života hmyzu. Hlavní pozornost je věnována tzv. eusociálnímu hmyzu, tedy hmyzu žijícímu v důmyslně uspořádaných společenstvích, jejichž fungování je založeno na dělbě práce a spolupráci jedinců při zajišťování základních životních potřeb. Nejznámějšími představiteli tohoto hmyzu jsou termiti, vosy, mravenci a některé druhy včel.

Výstava je pojata jako putovní, jejími autory jsou zaměstnanci Muzea Vysočiny Jihlava Klára a Pavel Bezděčkovi. Od roku 2013 je výstava instalována po celé České republice.

termín konání
24. března - 28. května 2017

místo konání
hlavní budova, výstavní sál 1

vstupné 
základní 60 Kč, zlevněné 30 Kč, rodinné 130 Kč
pro vstup na výstavu je možné využít muzejní pas