Jste zde

Umění umírat aneb O posledních věcech člověka

Výstava reflektuje vybrané aspekty vyrovnávání se člověka s konečností lidského života – s vlastní či kolektivní smrtí. Všímá si nejdůležitějších aspektů v proměnách postoje k umírání, kultury pohřbívání a úcty k mrtvým od vrcholného středověku do současnosti. Návštěvník se spolu s autory výstavy zamyslí nad obsahem pojmů „dobrá“ a „špatná smrt“, a seznámí se s lidovými zvyky spojenými s jednotlivými fázemi odchodu člověka z tohoto světa.

termín
31/10/2014 – 05/04/2015

místo konání
Národopisné muzeum Plzeňska - výstavní sál

vstupné
základní 40 Kč, zlevněné 20 Kč, rodinné 80 Kč
více informací

média
reportáž (TV Plzeňská 1)
reportáž (TV ZAK; začátek v 9:47 minutě)

Výstava je součástí doprovodného programu Festivalu japonských filmů a kultury EIGASAI 2015, který probíhá ve dnech 5. – 11. března 2015 v Měsťanské besedě.
 festival_eigasai_2015.pdf

ke stažení
umeni_umirat_plakat.pdf