Vzdělávací program „Cesta do pravěku Plzeňského kraje“ a „Ať žije středověk“

Vzdělávací programy v expozicích Pohledy do minulosti Plzeňského kraje (Archeologie a Historie) jsou zaměřeny na období pravěku a středověku, důraz je kladen na plzeňský region. Jsou určeny pro 1. a 2. stupeň ZŠ, pro víceletá gymnázia a střední školy. Vzdělávací obsah programu vychází z RVP - vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas), Člověk a společnost a Umění a kultura (občanská nauka, dějepis a výtvarná výchova).