Jste zde

Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku

Expozice seznamuje návštěvníky s železářskou výrobou regionu Rokycanska a Podbrdska, neboť právě tato výroba zde má tradici dlouhou několik století.  Vliv na její rozvoj měly příznivé přírodní podmínky – dostatek lesů pro pálení dřevěného uhlí, dostatek vody v potocích a rybnících a taky zde byla dostupná ložiska využitelných železných rud. S historií výroby v celé oblasti od 14. století do poloviny 20. století seznamuje tato expozice. Návštěvník zde pozná celou šíři železných výrobků i jejich producentů, kteří ve své době patřili často k monopolním výrobcům na území Čech. Shlédnete výtvory zručnosti našich předků – např. podkovy, srpy, sekerky, klíče, zámky, lité předměty jako liturgické kříže, předměty běžné potřeby v domácnosti jako kamna, hmoždíře a žehličky a velice zajímavé jsou i formy na lití předmětů (prefabrikátů) např. klíčů, které byly následně dopilovány do potřebného tvaru. Atmosféru dokreslují modely  milíře, vodního hamru, cvočkařské výhně, ukázky vnitřního zařízení provozů, ocenění výrobků na výstavách a další zajímavosti. 

virtuální prohlídka