ZPČ pobočka České botanické společnosti

Západočeská pobočka České botanické společnosti je regionální složkou společnosti založenou roku 1962, která sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku. Pořádá pravidelné jarní a podzimní cykly přednášek ze všech oborů botaniky, exkurze s různou tematickou náplní, případně konference, semináře, kurzy a jiné. Její členové se intenzivně podílí na botanickém výzkumu regionu, případně jiných území ČR. Jejich sběry jsou převážně uloženy v herbáři oddělení botaniky ZČM. Pobočka vydává časopis Calluna (jedno až dvě čísla ročně). Spolupracuje s botanickým oddělením ZČM, Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni, Botanickým ústavem AV ČR, Pedagogickým centrem v Plzni a jinými příbuznými institucemi a organizacemi.

kontakt
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2
301 00 Plzeň
E-mail: botanika@zcm.cz

Pozvánka na akce Západočeské pobočky ČBS  
PDF iconexkurze_pobocky_rok2018.pdf

Hosté na všech akcích pobočky jsou vítáni.  

Z našich minulých akcí  

13/6 –15/6/2014 
Exkurze ZPČ pobočky ČBS v Plzni do Národního parku Podyjí

Na exkurzích nás ochotně provázela botanička Mgr. Lenka Reiterová, vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny Národního parku. Kromě botanických „pokladů“ nás zavedla na slavný vinohrad Šobes s nabídkou místních kvalitních vín, ještěrek zelených a stromových užovek! I víno ve sklípku v Novém Šaldorfu bylo skvělé. Nadchly nás upravené kapličky i kostely, poučný byl Památník železné opony v Čížově i Informační středisko NP. Prozkoumali jsme Havranické a Popické vřesoviště, stepní stráně kolem Kozí stezky, Hardeggské vyhlídky a Železných schodů. Podyjí je nádherné!

autorka textu: Slávka Nesvadbová
skupinového foto: Jiří Cais
ostatní fotky: Radim Paulič

společné foto u kapličky nad Havraniky (foto: Jiří Cais)