icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni

Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni

Josef Hejnic - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum v Plzni, 2000. - 147 s. : 35 barev. obr. tab.; 26 cm - (Fontes bibliothecarum Musei Plznensis, Vol.1) - ISBN 80-7247-009-4 - váz.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz