icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
středa, 13 květen 2020 09:35

Ikony - Okna do nebe

Doprovodný program ke stejnojmenné výstavě.

Zveřejněno v Kalendář akcí

přednáší: Ing. Čestmír Ondráček, Oblastní muzeum Chomutov

středa 11. března 2020 / 16.30 hod / přednáškový sál

vstupné 20 Kč

pořádá: Západočeská pobočka České botanické společnosti a Západočeské muzeum v Plzni

Zveřejněno v Kalendář akcí

V červenci 2019 proběhl v Plasích celostátní floristický kurz České botanické společnosti. Jeho organizátoři představí zajímavé botanické nálezy, navštívená místa v krajině i momentky z průběhu kurzu.

Zveřejněno v Kalendář akcí

Cyklus tří přednášek o geologické a paleontologické historii Rokycanska a okolních oblastí

Zveřejněno v Kalendář akcí
pátek, 06 prosinec 2019 13:23

Konec Brd vojenských

Ke dni 31.12. 2015 byl zrušen Vojenský újezd Brdy a jeho území se od 1. ledna 2016 stalo součástí nově vyhlášené CHKO Brdy. Tématem přednášky, doplněné prezentací dobových fotografií, map a dokumentů, je historie založení a následného využívání brdské dělostřelecké střelnice v letech 1925 – 2015. Zmíněno bude i to, jak vojenská činnost ovlivnila nejen krajinu a přírodu Brd, ale i život místních obyvatel. 

přednáší
Ing. Petr Ježek, Vojenské historické sdružení Brdy

termín konání
středa 22. ledna 2020 / 17 hod

místo konání
sál Základní umělecké školy v Rokycanech, Jiráskova 181, Rokycany

předprodej vstupenek
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, výstavní síň v ul. J. Knihy č.p. 146, Rokycany, tel. č. 378 370 734

Zveřejněno v Kalendář akcí
čtvrtek, 17 říjen 2019 13:41

Objevte s námi svět!

Cyklus přednášek pro cestovatele v nejlepším věku pořádaný CK Delfín travel.

Zveřejněno v Kalendář akcí

Podle vlivné interpretace české minulosti i současnosti jsou Češi malý národ, který byl vždy objektem dějin, nikoliv aktivním tvůrcem své existence. Jenže středověké a raně novověké české elity si o sobě vyprávěly odlišný příběh: český (politický) národ měl být národem vyvoleným, Novým Izraelem stojícím v čele Evropy a křesťanského Západu. Lze tak hovořit o národním mesianismu, což byl jeden z projevů sebereflexe všech „velkých“ evropských národů. Kde jsou kořeny tohoto fenoménu? Proč se v 17. století zrodil svérázný komplex „malého národa“? Jaký vliv měly tyto tradice na zformování moderního politického národa v 19. století? Jaké byly české reflexe evropanství a projekty evropské integrace? A nakolik jsou „metahistorickým“ klíčem k interpretaci českých dějin 20. století? Jak s tím souvisí stále se objevující touha po českém „rozvodu“ se Západem? Proč je aktuálně důležité promýšlet české evropanství?

přednáší doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

termín a místo konání
středa 16. října 2019 / 17 hod / Muzeum církevního umění, projekční místnost

vstupné 20 Kč

Zveřejněno v Kalendář akcí
Strana 1 z 2
    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy