Vyhledat
Vyhledat
pondělí, 17 červen 2019 08:04

Církev a pivo (přednáška)

Doprovodný program k výstavě „Církev a pivo

První institucionální pivovary v Čechách vznikaly na půdě klášterů. Pivo hrálo v běžném každodenním životě církevních činitelů důležitou roli. Nejinak tomu bylo v západních Čechách, kde od 10. století vznikaly pivovary na farách, děkanstvích i klášterech na území dnešního Plzeňského kraje. Projdeme si historii několika z nich. 

termín konání: úterý 16. července 2019 / 17.00
místo: Muzeum církevního umění, projekční místnost
přednáší: Jan Jirák
vstupné: 20 Kč

Zveřejněno v Kalendář akcí
úterý, 28 květen 2019 08:42

Posvátné lesní studánky v regionu

Přednáška s bohatým doprovodným obrazovým materiálem představí skrze milost Boží uzdravující „zázračné“ studánky regionu. Některé studánky dosáhly velkého věhlasu a staly se z nich vyhlášená, poutníky hojně navštěvovaná místa s poutními kaplemi a kostely, některé takové obliby nedosáhly a pořád se ukrývají v lesních tišinách a osvěžují jen občasné poutníky. Pro věřícího jsou pořád místem zbožnosti, ale i „moderní“ člověk se rád zastaví a vychutná si jejich „genius loci“.

termín konání
úterý 11. června 2019 / 17 hod

místo konání
Muzeum církevního umění, projekční místnost

přednáší
Mgr. Luděk Krčmář

vstupné 20 Kč

V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2019 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.

Zveřejněno v Kalendář akcí
úterý, 21 květen 2019 10:04

Medicína a Smrt

O tom, co může dnešní zdravotnictví a sociální péče nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. 21 držitelů dvouletého stipendia Avast Foundation Palliative Care Scholarship, které Nadační fond Avast poskytuje leaderům v oblasti paliativní péče, představuje svůj pohled na doprovázení umírajících a jejich rodin.

V rámci sedmého večera vystoupí:

Bc. Viera Ivanovová
Pracovala 18 let v Oblastní charitě Hradec Králové jako vedoucí ošetřovatelské služby. V roce 2013 společně se svými spolupracovníky založila Domácí hospicovou péči, kterou 5 let také vedla. DHP se stala také jednou z pilotních organizací MSPP. V současné době pracuje jako koordinátor vzdělávání v Centu paliativní péče. V rámci svého projektu spolupracuje s Farní charitou Zábřeh, Oblastní charitou Jihlava, Oblastní charitou Znojmo a Charitou Brno – služby na nastavení parametrů pro poskytování domácí hospicové péče v režimu mobilní specializované paliativní péče.

MUDr. Martin Pachner
Pracuje jako lékař v Hospici svatého Lazara v Plzni, atestovaný hematoonkolog, pracoval na hematoonkologii FN Plzeň. Nyní se věnuje specializované paliativní péči a věnuje se také výuce studentů na lékařské fakultě v Plzni. V rámci svého projektu rozvíjí paliativní péči u pacientů v plzeňském kraji.

Moderuje:
Mgr. Marek Uhlíř
Člen výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a uznávaný expert na oblast paliativní péče.

termín konání
úterý 18. června 2019 / 17 - 21 hod

místo
Hlavní budova, přednáškový sál

vstup zdarma

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
pondělí, 20 květen 2019 09:17

Poklady v archeologii

Běžný návštěvník si spojuje prohlídku muzejní archeologické expozice s nálezy zlata, stříbra a drahého kamení. Archeologové však vidí hodnotu pokladu i v nálezech, které možná běžný člověk na první pohled neocení. V přednášce si tedy představíme některé příklady pravěkých a starověkých „pokladů“.

termín konání: úterý 4. června 2019 / 17.30 hod

místo: přednáškový sál muzea 

přednáší: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

vstup zdarma

pořádá: ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Zveřejněno v Kalendář akcí
čtvrtek, 18 duben 2019 12:37

U poustevníka Lochoty

Procházka obnoveným Lochotínským parkem s výkladem autora Ing. arch. Oldřicha Hyska.

úterý 28. května 2019 / 17 hod

sraz u lochotínského pavilonku (zastávka tramvaje č. 4 "Zoologická zahrada")

V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2019 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.

Zveřejněno v Kalendář akcí

Rozprava Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského, nad Biblí svatou a její částí.

úterý 21. května 2019 / 17 hod

Hlavní budova, přednáškový sál

vstupné 20 Kč

V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2019 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.

Zveřejněno v Kalendář akcí

přednáší Ondřej Bonaventura Čapek

Charakteristika poslání řádu a jeho historie. Vývoj řádu od druhé poloviny 20. století. Likvidace klášterů v ČSSR (1950) a ilegální činnost během totality. Současná františkánská komunita na sídliště Lochotín.

úterý 14. května 2019 / 17 hod

Muzeum církevního umění, projekční místnost

vstupné 20 Kč

Přednáška je součástí programu Letnic umělců, Festivalu duchovní kultury 2019.

P. ThLic. Bonaventura Ondřej Čapek, ofm 38 let, vystudoval matematiku na MFF-UK, v roce 2001 vstoupil do františkánského řádu, kde byl roku 2010 vysvěcen na kněze. Dva roky studoval ekumenismus v Itálii a v letech 2014-2017 působil jako představený plzeňské komunity.

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 20 březen 2019 14:21

Čtěte Bibli, tam to všechno je

Přednáška Mons. Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského, o Bibli svaté a jejím uspořádání.

úterý 9. dubna 2019 / 17 hod

Hlavní budova, přednáškový sál 

V rámci 9. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2019 ve spolupráci se ZČM.

vstupné 20 Kč

Zveřejněno v Kalendář akcí
úterý, 26 únor 2019 13:48

Benediktini v Plzeňském kraji

Přednáška představí legendické stopy tří významných benediktinských světců, kteří se nesmazatelně zapsali do krajiny našeho kraje (Wolfgang, Vojtěch, Vintíř). Následně si podrobněji všimne všech lokalit spojených s působením řádu na území dnešního Plzeňského kraje (probošství kladrubského, ostrovského a břevnovského kláštera). Přednáška je zároveň pozvánkou na pravě probíhající výstavu Benediktini v Regionálním muzeu Kladrubska v Kladrubech, která vznikla ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.

přednáší: Luděk Krčmář

Muzeum církevního umění

čtvrtek 25. dubna 2019 / 17 hod

vstupné 20 Kč

Zveřejněno v Kalendář akcí
pondělí, 18 únor 2019 10:42

Co přináší databáze Pladias botanikům?

Zajímají vás rostliny? Údaje o české flóře a vegetaci soustředí webová stránka projektu Pladias, přístupná i veřejnosti. 

přednáší: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR)

Hlavní budova, přednáškový sál

středa 6. března 2019 / 16:30 hod

vstupné 20 Kč

pořádá: Západočeská pobočka České botanické společnosti a Západočeské muzeum v Plzni

Zveřejněno v Kalendář akcí
Strana 1 z 2