Facebook instagram Youtube Spotify
facebook
instagram
youtube
podcasty
Přednáškový sál

Přednáškový sál

Přednáškový sál Národopisného muzea Plzeňska

bezbariérovost: NE
maximální kapacita osob: 35 - 40
možnost promítání: ano
další vybavení: pianino značky "STAR" (stavitel Josef Kučera, Perlová ul. č.1, Plzeň)

Plně vybavený přednáškový sál v prvním patře Chotěšovského domu orientovaný do náměstí Republiky. V roce 1941 zde byly nalezeny renesanční nástěnné malby s religiózní tematikou. Ústředním motivem je v meziokenním pilíři situovaná malba trůnícího Krista s latinským nápisem „já jsem cesta víry a života“. V levé okenní nice jsou zachyceny postavy církevních otců, sv. Jeronýma a pravděpodobně blahoslaveného Hroznaty. Na freskové výzdobě jsou dále zobrazeni Matěj, Matouš, Šimon, Juda Tadeáš, Bartoloměj, Filip, následuje starozákonní výjev z knihy Levitikus, archanděl Michael a výjev Zvěstování Panny Marie.