icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 05
pondělí, 13 květen 2019 08:25

Walter Jan

osobní profil

Vzdělání:

2015–2018: Bakalářský stupeň: Biologie se zaměřením na vzdělání, FPE ZČU v Plzni. Bakalářská práce: Noční makrolepidoptera lokality "Střelnice" u města Horní Bříza.

2018–dosud: Magisterský stupeň: Zoologie, specializace v entomologii, PRF JČU v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Fylogeneze a biogeografie modrásků podtribu Everes.

2018–2020: Magisterský stupeň: Biologie a chemie pro ZŠ, FPE ZČU v Plzni. Diplomová práce: Revize lepidopterologické sbírky J. Fraje s důrazem na motýly Plzeňského kraje.

 

Publikační činnost:

WALTER, J., KADLEC, T. & ŠTROBL, M. 2018. Recentní nálezy píďalky pestrokřídlé (Horisme radicaria) v České republice (Lepidoptera: Geometridae). Klapalekiana, 54 (3–4): 279–282.

WALTER, J. 2018. Noční Makrolepidoptera lokality Střelnice u Horní Břízy. Erica, Plzeň, 25: 35–47.

VODIČKA, S. & WALTER, J. 2020. Fauna denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) v okolí obce Trnová (Plzeň-sever). Západočeské entomologické listy, 11: 15–19.

WALTER, J., KOUT, J. & BRANDTLÍK, A. 2020. Exkurze za čolky Plzeňska v rámci výuky biologie. Arnica, 10 (1): 12–17.

WALTER, J. 2020. Soupis sbírky Západočeského muzea v Plzni: Lepidoptera. Část 2. Sborník  ZČM v Plzni, Příroda, 125: 1–43.           

WALTER, J. 2020. Fauna motýlů v okolí vrchu Krkavec (Plzeň-sever). Erica, Plzeň, 27: 25–46.

 

Populární:

WALTER, J. 2019. Máme v Horní Bříze ohrožené druhy motýlů? Hornobřízský zpravodaj, Horní Bříza, 2: 21.

 

Konference

WALTER, J., HRADSKÁ, I., TĚŤÁL, I & VAVŘÍNKOVÁ, J. 2020. Kaolinové oprámy jako zajímavá refugia pro bezobratlé. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. Zoologické dny, Olomouc, s. 220, poster.

HRADSKÁ, I. & WALTER, J. 2020. Kaolinové oprámy v Horní Bříze. Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, Jihlava 9. 9 – 11.9. 2020, přednáška.

 

Zveřejněno v Lidé
pátek, 03 srpen 2018 08:51

Vančurová Šárka

Zveřejněno v Lidé
pátek, 03 srpen 2018 08:41

Vacík Roman

Zveřejněno v Lidé
čtvrtek, 02 srpen 2018 07:41

Říšová Michaela

osobní profil

Vzdělání:

1991–1995: Magisterský stupeň: Biologie a chemie pro ZŠ, FPE ZČU v Plzni.

Diplomová práce: Mineralogie lomu Kněžský vrch u Těškova

Zaměstnání:

Od 2011: Západočeské muzeum v Plzni, dokumentátor zoologického oddělení   

1995-2010: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí oddělení územní a druhové ochrany, vedoucí regionálního pracoviště AOPK ČR – střediska Plzeň 

Publikační činnost:

BRAUNOVÁ M. 2004: Úvod – ochrana přírody regionu, popis MZCHÚ okresu Cheb, NPP a NPR. Svazek XI. – In: ZAHRADNICKÝ J., MACKOVČIN P. (eds.) a kol. Plzeňsko a Karlovarsko. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, Praha, Brno, 588 pp.

BRAUNOVÁ M., DMITRIŠIN O., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V., SKÁCELOVÁ O.,  VONDRÁČEK M. 1998: Inventarizační průzkum NPP Lužní potok; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L., VONDRÁČEK M. 1998: Inventarizační průzkum PP Louka u Šnajberského rybníka; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PP Bystřina; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., DMITRIŠIN O., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PP Děvín; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PR Stráň u Dubiny; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČEČIL F., DMITRIŠIN, O., JÄGER D., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PR Rathsam; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PP U Cihelny; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČERVENÁ A., ČÍŽKOVÁ D., HEŘMAN P., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V., VONDRÁČEK M. 1997: Inventarizační průzkum PP Dolejší dráhy; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČEČIL F., ČERVENÁ A., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., LOHROVÁ L., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Stará Úhlava; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BENEDIKT S., BENEDIKT V., BRAUNOVÁ M., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Novoveská draha; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BENEDIKT S., BENEDIKT V., BRAUNOVÁ M., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., PARIS S., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Vojovická draha; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., PARIS S., PIVOŇKOVÁ L., ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Hrádecká bahna; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

Populární:

BRAUNOVÁ M. 2006:  Skvosty přírody – Ochrana přírody, Čtvrtletník IRIS – ročník IV, číslo 1/06, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2005:  Skvosty přírody – NPR Chlumská stráň, Čtvrtletník IRIS – ročník III, číslo 3/05, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2005:  Skvosty přírody – NPR Čerchovské hvozdy, Čtvrtletník IRIS – ročník III, číslo 1/05, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Lužní potok, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 4/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Pastviště u Fínů, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 3/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Komorní hůrka, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 2/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Odlezelské jezero, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 1/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2003:  Skvosty přírody – NPR Soos, Čtvrtletník IRIS – ročník I, číslo 4/03, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

Zveřejněno v Lidé
čtvrtek, 12 duben 2018 13:58

Hradská Ivana

osobní profil   

 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2001 – 2006: ZČU Plzeň, Pedagogická fakulta, učitelství biologie-zeměpis

2018 – dosud: UK Praha, Přírodovědecká fakulta, Fakulta geologie, Ústav geologie a paleontologie, PhD. studium. Téma: Revize karbonských pavoukovců v ČR.


Odborné zaměření: 

Arachnologie 

Publikace:

Fenclová I. [eds.] 1999: Příspěvek k poznání arachnofauny Brd; Erica; Plzeň; 8: 141-148

Dolanský J., Kasal P, Řezáč M., Fenclová I. 2001: Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 8: 247-254

Fenclová I. 2003. RNDr. Luděk Hůrka, Csc. – 70 let; Erica, Plzeň, 11: 109-113

Fenclová I. 2004: Závěrečná zpráva ke grantovému úkolu: Fauna PR Kamenný rybník, Ms. [depon in Odbor životního prostř. Magistrát m. Plzně]

Fenclová I. 2004:  Pavouci NPP Na požárech. Ms [invent. seznam depon. in AOPK Plzeň]

Fenclová I. 2005. Český les příroda historie život. Kapitola Pavouci: 155-160.  Baset Praha.

Fenclová I. 2005:  Pavouci NPP Upolínová louka. Ms [Invent. seznam depon. in CHKO Sl. les M. Lázně]

Fenclová I. 2006 Arachnofauna lokality Kamenec na Radnicku; 77 p. Ms. [Dipl. Práce depon. in knih. Kat. biol. Pedag. Fak. Západočes. Univ. Plzeň].

Fenclová I. 2006: Významné druhy pavouků Kladských rašelinišť, Arnika, M. Lázně: 14-17

Fenclová I. 2007: Plzeňsko příroda historie život. Kapitola Pavouci. Baset Praha

Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Fenclová I., Erhart J. 2006: Spider of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjancet localities. Klapalekiana, Praha.

Fenclová I. 2007: Plzeňsko příroda historie život. Kapitola Pavouci.

Fenclová I. 2007:  Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť, Erica, Plzeň, 14: 65-69

Tropek R. &  Hradská I. 2009: Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka, Erica, Plzeň, 16: 55-63

Hradská I. &  Košťáková A. 2009: Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově, Erica, Plzeň, 16: 63-73

Kůrka A. & Hradská I. 2010: Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge -  Abstract Book  Srní, pp. 59-60

Hradská I. & Těťál I. 2011: Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců – Erica, Plzeň 18: 131-146.

Hradská I. 2012: Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. - Erica 19: 89-99.

Hradská I. & Těťál I. 2013: Invertebrates of heathlands in western part of the Czech

Republic. - 13th European Heathland Workshop in Denmark. Abstracts and

excursion guide. Pp. 83-84, University of Copenhagen, Denmark.

Hradská I. 2014: Nepřátelé naší zahrady – In: Vlach  P.  &  Chocholoušková  Z. [eds.]: Biologie všedního dne. Západočeská univerzita v Plzni.

Hradská I. 2015: Fauna – In: Jílek T., Morávková N. et al:  Vlastivěda česko-bavorského pohraničí příroda, kulturní památky v historických souvislostech, současnost, regiony.

Hradská I. & Těťál I. 2017: Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách. – Erica 24: 3 - 34

Machač, O., Bryja, V., Dolanský, J., Dolejš, P., Hradská, I., Růžička, V. , Řezáč, M., Šich, R. & Vinkler, S. 2019: Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 317, s. 82–97. pdf

 

Účast na mezinárodních odborných konferencích:

17. - 21. 9. 2012: Pennsylvanian terrestrial habitats and biotas – Project meeting in Lugansk, Ukraine. Prezentace posteru: „ New records of trigonotarbid arachnids from West Bohemia.“

23. - 28. 6. 2013: 13th European Heathland Workshop, Fjerritslev, Denmark, poster


Články s IF:

Hradská I. & Dunlop J. 2013:  New records of Pennsylvanian trigonotarbid arachnids from West Bohemia, Czech Republic. - The Journal of Arachnology 41:335–341

Zveřejněno v Lidé