icon facebook instagram icon
Hamr obrazem

Hamr obrazem

video with English commentary
Video mit deutschem Kommentar

současný stav

ukázky kovářského řemesla

  

hamr před revitalizací

průběh revitalizace

kanál pod hamrem

videa