icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Přednášky o Janu Koulovi v pražském Uměleckoprůmyslovém museu (UPM)

Přednášky o Janu Koulovi v pražském Uměleckoprůmyslovém museu (UPM)

zveřejněno 26. 6. 2020

Loni proběhla v Západočeském muzeu v Plzni výstava o životě a díle architekta Jana Kouly.

Těsně před vypuknutím letošní pandemie vydalo Západočeské muzeum knihu JAN KOULA VLASTIMIL A NOVORENESANČNÍK.

Autoři knihy se pro její větší popularizaci rozhodli iniciovat výstavu ve foyer Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Kromě výstavy se tam uskuteční také čtyři přednášky, které ještě více přiblíží tvorbu a všestrannou činnost tohoto dosud méně známého umělce.

Autoři výstavy i knihy, Lenka a Jan Merglovi, srdečně zvou všechny, jimž se plzeňská výstava líbila nebo na ni nestihli v Plzni zajít, tentokrát do Prahy.

Přednášky v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

14. 7. 2020 v 18.00
Jan Koula a umělecké řemeslo
Jan Koula (1855–1919) patřil k výrazným osobnostem české národní kultury konce 19. století. Byl mnohostranně činný – projektoval architekturu, působil jako pedagog na pražské technice, podílel se na přípravě výstav či spravoval sbírky Národního muzea. Na předním místě Koulových zájmů stálo umělecké řemeslo. Stal se vynikajícím znalcem uměleckořemeslných památek, soustředěně se věnoval jejich dokumentaci a následně se jimi inspiroval ve vlastních návrzích rytého skla, malované keramiky či intarzovaného nábytku.

11. 8. 2020 v 18.00
Lidové v architektuře Jana Kouly
Jan Koula bývá jako architekt často přehlížen. Je znám především jako představitel novorenesance v době, kdy architektuře již vládne zcela nový duch. Touha po původní české domácí architektuře jej však vedle české renesance přivedla též k domácím lidovým stavbám, které nejen zachycuje ve svých kresbách a akvarelech, ale i rekonstruuje na několika pražských výstavách. Jednotlivými prvky lidového stavitelství se také teoreticky zaobírá a využívá jich ve vlastní tvorbě.

25. 8. 2020 v 18.00
Koulův Český interiér pro Světovou výstavu v Paříži 1900
Roku 1899 byli Jan Koula a Josef Fanta pověřeni přípravou Českého interiéru, reprezentativní expozice pražské Obchodní a žinostenské komory na Světové výstavě v Paříži 1900. Návrh a realizaci jídelny Českého interiéru lze považovat za vyústění Koulových snah nalézt stylový projev, v němž se propojují tradice umění české renesance s projevy lidové kultury. Převážná část Českého interiéru – nábytek, sklo a keramika – byla po skončení pařížské výstavy uložena do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

8. 9. 2020 v 18.00
Jan Koula muzejník
Jan Koula se společně s Antonínem Wiehlem zúčastnil i soutěže na návrh budovy dnešního Národního muzea. Jeho projekt sice neuspěl, ale do muzea nastoupil v roce 1892 jako kustod. Následně se stal prvním ředitelem sbírky historické archeologie a národopisu, vybudoval první expozici těchto oborů. Byl velmi aktivní i v samotné sbírkotvorné činnosti, spolupracoval s mnoha muzejními institucemi a muzejníky v Čechách, na Moravě i na Slovensku.