Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Pozvánka na veřejnou schůzi Západočeské pobočky České archeologické společnosti

Pozvánka na veřejnou schůzi Západočeské pobočky České archeologické společnosti

zveřejněno 9. 3. 2023

která se koná v sobotu 25. 3. 2023 od 10.00 hod v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2

Program:

Zahájení veřejné schůze Západočeské pobočky ČAS (10:00)

Přednášky – sekce pravěk a raný středověk (10:00 – 11:30)

  • Markéta Sochorová – Alena Kordíková – Martina Šmejdová: Výzkum hliníku kultury s lineární keramikou v Křimicích (okr. Plzeň-město)
  • Antonín Zelenka: Záchranný archeologický výzkum na dobývacím prostoru Wienerberger v Luženicích, okr. Domažlice
  • Renata Rejchová – Antonín Zelenka: Laténský hrob z Plzně – Radčic – nová zjištění.
  • Martin Loukota: Nově objevené lokality na okrese Plzeň-jih

Prezentace nových bronzových depotů a nálezů v prostorách expozice „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – archeologie“ (11:30 – 12:00)

Přestávka na oběd: cca 12:00 – 13:00

Přednášky – sekce vrcholný středověk a novověk (13:00 – 14:30)

  • Tomáš Mařík: Dílčí zjištění ze záchranných archeologických výzkumů v areálu zámku v Kanicích, okr. Domažlice
  • Filip Kasl: Nová archeologická zjištění v okolí hradu Věžka u Plzně
  • Jiří Chlevišťan: Předběžné vyhodnocení výzkumu spodního nádvoří na zámku v Boru
  • Jiří Hrubý: Plzeň-Vinice. Nález mostku v někdejším lochotínském lázeňském parku. 

Konec schůze je plánován na cca 15.00 hod.

Těšíme se na hojnou účast členů Západočeské pobočky i dalších zájemců o archeologii!!!