icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Výběrové řízení na pozici konzervátor - restaurátor

Výběrové řízení na pozici konzervátor - restaurátor

zveřejněno 1. 10. 2020

Západočeské muzeum v Plzni, p. o., se sídlem Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň – oddělení konzervace a restaurování vypisuje výběrové řízení na pozici konzervátor - restaurátor (zaměření řezbář, polychromista, pozlacovač, restaurátor deskových obrazů atd.). 

Pracovní úvazek: 100% 

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2020 nebo dle dohody

Zkušební doba: 3 měsíce

Smlouva: na dobu určitou, po prvním roce možnost prodloužení na neurčito

Místo výkonu práce: Plzeň

Plat: platová třída 10, platový stupeň v závislosti na délce praxe – dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. + dále možnost přiznání osobního ohodnocení

Požadavky na pozici:

 • dokončené vzdělání uměleckého směru se zaměřením na konzervaci a restaurování uměleckých předmětů a předmětů muzejní povahy (SŠ s maturitou, Bc. VŠ)
 • základní znalosti z chemie
 • praxe v oboru min. 2 roky
 • základní znalost práce na PC (Word, Excel)
 • rámcová znalost zákona o muzeích a galeriích
 • zdravotní předpoklady pro výkon konzervátora – restaurátora (bez alergie na chemické látky)
 • bezúhonnost
 • spolehlivost
 • řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:

 • platové podmínky dle platných předpisů a dosažené praxe
 • pestrou různorodou práci v malém kolektivu, přátelské prostředí
 • pět týdnů dovolené
 • stravenky
 • možnost přiznání příspěvku na penzijní připojištění (1x 5 let)
 • bonusy v podobě Flexi passu apod.
 • po 3 měsících průkaz AMG (volné vstupy do muzeí ČR)
 • možnost dalšího vzdělávání (kursy, dálkové studium apod.)

Přihláška musí obsahovat:

Kontaktní údaje (nacionálie, adresa, telefonní spojení, e-mail)

Profesní životopis

Kopie dokladů o dosaženém vzdělání (od střední školy a dále, včetně výučního listu v oboru uměleckého řemesla, pokud ho uchazeč/ka vlastní)

Soupis samostatných prací z oboru konzervace a restaurování za poslední 2 roky a odkaz na instituce, pro které byly práce prováděny (případně reference).

Přihlášky včetně všech požadovaných příloh zasílejte v písemné podobě doporučeným dopisem na adresu:

Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 
Ing. Linda Trefná Kryštofová 
Kopeckého sady 357/2 
301 00 Plzeň,

příp. osobně do sekretariátu Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 357/2, Plzeň.  

Ukončení příjmu přihlášek 5. 11. 2020 (datum odeslání). 

Pokud nebude přihláška splňovat požadavky, bude vyřazena. Pokud splní požadavky, budou zájemci kontaktováni a pozváni k ústnímu pohovoru. Pohovor se bude konat v budově muzea (Plzeň, Kopeckého sady 357/2). Součástí ústního pohovoru bude předložení výpisu z trestního rejstříku (ne staršího 14 dnů).