icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Vyšel první svazek edice Názvosloví etnografických sbírek

Vyšel první svazek edice Názvosloví etnografických sbírek

Soubor méně známých reálií z prostředí myslivosti a lovectví vytvořili Mgr. Martin Slaba (textová část) a Ing. Miroslav Čeněk (ilustrace) z Národního zemědělského muzea – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada.

Jsme velmi rádi, že k vydání prvního svazku mohlo přispět také Západočeské muzeum v Plzni.


Již několik desetiletí se kurátoři etnografických sbírek potýkají s těžkostmi, plynoucími z nejednotnosti oborové terminologie, užívané při odborném zpracování jednotlivých sbírkových předmětů či sbírkových fondů. S iniciativou vytváření slovníkově koncipovaného pojmosloví etnografických sbírek přišlo již v letech 1978 - 1980 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dnes Národní muzeum v přírodě). Kolektiv etnografů pod vedením PhDr. Jiřího Langera, CSc., ve spolupráci s filology z lexikografického oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV (PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc.), připravil první materiál: 347 hesel z potřebných tematických okruhů domácnost, nábytek a zemědělství si však nekladlo za cíl pouze sjednocení pojmosloví, nýbrž vytvoření jednotné metody popisu s přesným stanovením třídících znaků a principů měření. Výsledkem bylo v letech 1987, 1989 a 1990 vydání prvních 3 svazků Etnografického slovníku, věnovaného domácímu kuchyňskému nářadí, nádobí a náčiní, lidovému nábytku a lidovému oděvu v českých zemích, které autorsky zaštítili PhDr. Vlastimil Vondruška, Violeta Kopřivová, Tomáš Grulich, Marek Turnský a PhDr. Jiřina Langhammerová.

Po svém založení v roce 1990 přistoupila k tomuto projektu Asociace muzeí a galerií České republiky (dále AMG), jež ho zaštítila zejména finančně. Etnografická komise AMG, respektive její výbor, se ujal koordinace ve spolupráci s tehdejším Valašským muzeem v přírodě, které do dnešních dnů garantuje vlastní realizaci. Na vytváření databáze hesel se prostřednictvím svých pracovníků podílejí jednotlivá členská pracoviště AMG. V letošním roce přistoupila Etnografická komise AMG k vydání první díl edice NÁZVOSLOVÍ ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK, věnovaný souboru méně známých reálií z prostředí myslivosti a lovectví, jehož vytvoření se v roce 2011 ujali kolegové z Národního zemědělského muzea – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada, a to Mgr. Martin Slaba (textová část) a ing. Miroslav Čeněk (ilustrace).

Text ke stažení (zde)

Text je volně šiřitelný, při zachování pravidel autorského zákona.