icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Výstava "Vilém Heckel 100" získala uměleckou cenu města Plzně za rok 2018

Výstava "Vilém Heckel 100" získala uměleckou cenu města Plzně za rok 2018

Cenu za významnou kulturní událost obdržela Markéta Formanová (vedoucí naší pobočky Muzea loutek) za projekt Vilém Heckel 100 let.

Pro rok 2018 Markéta Formanová připravila Plzeňanům dvě zcela výjimečné výstavy, které se vázaly k osobnosti tohoto významného fotografa a plzeňského rodáka.

Výstava na venkovních panelech ve Smetanových sadech obsahovala Heckelovy velkoformátové fotografie krajin i ukázky jeho reklamní práce, k vidění byla na přelomu května a června.

V říjnu na ni navázala tematicky stejná, ovšem obsáhlejší expozice v prostorách Západočeského muzea v Plzni. Markéta Formanová shromáždila a utřídila velké množství zajímavých dokumentů i předmětů ze soukromých nebo rodinných sbírek. Fotografie a informační panely doplnily osobní předměty z fotografovy pozůstalosti, sportovní i fotografické vybavení, rukopisné záznamy a korespondence. Vzpomínky pamětníků zprostředkoval videozáznam.


Výstavu Vilém Heckel 100 si můžete připomenout zde.

Více informací o samotné ceně a dalších laureátech najdete zde

K výstavě Vilém Heckel 100 byl vydán katalog, který si můžete zakoupit přes náš e-shop nebo přímo v hlavní budově muzea.