Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Zasedala Vědecká rada ZČM

Zasedala Vědecká rada ZČM

zveřejněno 16. 11. 2022

Dne 15. 11. 2022 se uskutečnilo zasedání Vědecké rady ZČM (dále jen VěR).

VěR, poradní kolegium ředitele muzea složené z renomovaných vědců, vzala na vědomí informace za roky 2021 a 2022 týkající se postupu implementace koncepčního dokumentu, na jehož základě je v muzeu rozvíjena věda a výzkum, tzv. Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (dála jen DKRVO ZČM). Speciální pozornost věnovala také Programu interní grantové podpory ZČM a otázkám, kde hledat externí zdroje podpory.

Konstatovala, že ZČM úspěšně pokračovalo v plánovaném rozvoji vědy a výzkumu. Vysoce ohodnotila publikační aktivity muzea a jako velmi zdařilou aktivitu ZČM sloužící k popularizaci a propagaci vědy a výzkumu pak vyhodnotila letos vyprodukovanou řadu muzejních podcastů, v nichž odborní pracovníci ZČM prezentují své úspěšně ukončené vědecké projekty i své obory.

VěR vysoce ocenila skutečnost, že Plzeňský kraj podporuje odborné a vědecké aktivity ve „svých“ paměťových organizacích, zejména pak skutečnost, že ve sledovaných letech poskytnul ZČM  takovou finanční podporu, jakou uvedený koncepční dokument od svého začátku předpokládal.

VěR vyslovila očekávání, že vedení Plzeňského kraje opět zaujme k institucionální podpoře vědy a výzkumu v ZČM i v podmínkách ekonomické krize vstřícný přístup a že navíc učiní takové kroky, které by učinily institucionální podporu výzkumné organizace stabilním nástrojem podpory vědy a výzkumu po celou dobu naplňování koncepce, tj. do roku 2025, i naději, že kraj bude vytvářet podmínky nutné k tomu, aby rozvoj vědy a výzkumu mohl pokračovat v nastaveném systému i po skončení tohoto plánovacího období.