icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Historie muzea

Historie muzea

V úzkém údolí bystrého Černého, dnes Padrťského potoka, poblíž rokycanské železnorudné pánve, byla už ve 14. století ves Dobřievo, dnešní Dobřív. Zde na prudkém spádu potoka uprostřed hustých lesů stála od 15. století železná huť, která patřila královské komoře, později Rožmberkům a nakonec ke Zbirohu. K huti náležela pec dýmačka, ve které se rudy drcené v puchýrně puchýrníky (neboli šmelcíři) redukovaly žárem z dřevěného uhlí na hroudu či kus kujného železa. Dřevěné uhlí vypalovali v milířích uhlíři, kteří také patřili k huti. Dva hamry s ohřívacími pecemi prokovávaly železo na polotovary.

Kolem roku 1614 zde vznikla vysoká pec valonského typu po vzoru italského podnikatele de Sarta, produkující tekutou litinu, jež musela být zkujněna ve zkujňovacích výhních, než ji mohl hamr vykovat. Později, za třicetileté války, tu italský nájemce Zanetti, krutý vykořisťovatel poddaných, vyráběl nejen lopaty a motyky, ale odléval i dělové koule hlavně pro císařské vojsko. Když se roku 1692 vrátil Dobřív ke korunnímu panství zbirožskému, byl v obci dokonce zřízen hutní úřad.

Jak hutě postupně spotřebovaly lesy v okolí a ložiska rud byla vyčerpána, ubývalo hutních zařízení. Vysoká pec byla úplně opuštěna v roce 1819 a hamry od roku 1724 sloužily už jen k drobnější výrobě hřebíčkářského či cvokařského železa (proto se nazývaly cánhamry).

V 70. letech 19. století chtěl celý kraj povznést dr. B. H. Strousberg, známý též jako „král železnic“, který koupil zbirožské panství a zamýšlel vybudovat velký hutní podnik z rudných ložisek zbirožských a mirošovského koksu. Ale dvě přírodní katastrofy a bankovní úpadek v letech 1875 až 1878 vedly k likvidaci velkorysého podnikání. Zůstala však nově vzniklá válcovna železa v Hrádku a hamr v Dobřívě. Když po roce 1945 splynul dobřívský podnik s železárnami v Hrádku, byla do něho přenesena pomocná výroba. Až do roku 1956 tu byly vykovávány různé druhy nářadí, radlice, motyky, rýče, ale i kostry sedel pro vojenskou jízdu. Dnes je v hamru i v huti pod ním výroba zastavena, prostor hamru se stal muzejní expozicí, která slouží jako doklad staré průmyslové výroby.