icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Češi a jejich „utajované“ evropanství

Češi a jejich „utajované“ evropanství

Podle vlivné interpretace české minulosti i současnosti jsou Češi malý národ, který byl vždy objektem dějin, nikoliv aktivním tvůrcem své existence. Jenže středověké a raně novověké české elity si o sobě vyprávěly odlišný příběh: český (politický) národ měl být národem vyvoleným, Novým Izraelem stojícím v čele Evropy a křesťanského Západu. Lze tak hovořit o národním mesianismu, což byl jeden z projevů sebereflexe všech „velkých“ evropských národů. Kde jsou kořeny tohoto fenoménu? Proč se v 17. století zrodil svérázný komplex „malého národa“? Jaký vliv měly tyto tradice na zformování moderního politického národa v 19. století? Jaké byly české reflexe evropanství a projekty evropské integrace? A nakolik jsou „metahistorickým“ klíčem k interpretaci českých dějin 20. století? Jak s tím souvisí stále se objevující touha po českém „rozvodu“ se Západem? Proč je aktuálně důležité promýšlet české evropanství?

přednáší doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

termín a místo konání
středa 16. října 2019 / 17 hod / Muzeum církevního umění, projekční místnost

vstupné 20 Kč