Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Rychlokurz geologie pro milovníky Rokycanska I.

Rychlokurz geologie pro milovníky Rokycanska I.

Cyklus tří přednášek o geologické a paleontologické historii Rokycanska a okolních oblastí.

Přijďte si s námi zopakovat cyklus přednášek, který jsme zahájili v roce 2020 a který musel být posléze přerušen covidovou pandemií. Skladba přednášek byla inspirována geologicko-paleontologickými vycházkami do okolí Rokycan, kterých se v minulých letech účastnily desítky zájemců. Na těchto vycházkách byl velmi omezený prostor vyložit geologické procesy formující náš region a podat komplexnější informaci o zkamenělinách, které Rokycansko proslavily. Jsme si vědomi, že během tří přednášek není možné podat vyčerpávající výklad, ale pokud se rozhodnete přijít, získáte ucelenější obraz o geologické a paleontologické historii regionu. Hlavním cílem přednášek je dovysvětlit, na co nebyl během procházek čas, a zároveň poskytnout inspiraci a návod, jak se dívat na jindy nezajímavé kameny. Těšíme se na Vás.

Proč se ocitlo Rokycansko na jižní polokouli aneb stručný dějepis Země

První přednáška bude obecná. Ukážeme si, proč se pohybují kontinenty, proč umírají oceány a jak vypadala Země v dávných geologických dobách. Budeme sledovat dlouhou cestu našeho regionu z hloubi jižní polokoule a vysvětlíme, proč byl někdy na mořském dně a někdy vysoko v horách. Také si ukážeme, kdy tady bylo horko a kdy naopak velká zima.

přednáší: doc. RNDr. Petr Kraft, Csc.

termín: čtvrtek 9. února 2023 / 17 hod

místo konání: Centrum paleobiodiverzity v Rokycanech, ul. Mládežníků 228 (bývalá zemědělská škola)

Rezervace a předprodej vstupenek: pokladna Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech,
tel. č. 378 370 700. Omezený počet míst.