icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
středa, 13 květen 2020 09:35

Ikony - Okna do nebe

Doprovodný program ke stejnojmenné výstavě.

Zveřejněno v Kalendář akcí
úterý, 10 březen 2020 16:46

Umělecké zámečnictví

Zveřejněno v Kalendář akcí
čtvrtek, 09 leden 2020 12:32

Příběhy českého porcelánu

Hodinka s historikem umění ve stálé expozici Západočeského muzea

Na konci 18. století se začal porcelán vyrábět i v Českých zemích. Jak to vypadalo na počátku jeho výroby, kdo zakládal první porcelánky a která jsou nejslavnější období v historii českého porcelánu, se můžete dozvědět na komentované prohlídce naší expozicí užitého umění. A také pro Vás historička umění Lenka Merglová Pánková vybere několik příběhů jednotlivých porcelánových výrobků podle nejrůznějších kritérií: podle stáří předmětu, zajímavého vlastníka, nezvyklého námětu nebo účelu.

Lenka Merglová Pánková návštěvníkům vybere zajímavé předměty se zajímavými příběhy.

středa 19. února 2020 / 10 hod

expozice Umělecké řemeslo / Užité umění

vstupné jako do expozice: plné 80 Kč, snížené 40 Kč

Zveřejněno v Kalendář akcí
pondělí, 09 prosinec 2019 14:31

Zaniklá sláva západočeských sléváren

Stálá expozice Umělecké řemeslo / Užité umění nabízí návštěvníkům v rámci fondu kovů také ukázky uměleckých a drobných ozdobných předmětů z litiny. Tentokrát zaměříme pozornost především na zaniklou slávu západočeských sléváren, jako byla slévárna v Plasích, Sedlci u Starého Plzence, Rokycanech nebo Klabavě.  Vystavené exponáty dokládají umělecké snahy sléváren reagujících od poloviny 19. století na proměny dobového vkusu měšťanské společnosti.

Vaším průvodcem bude tentokrát Mgr. Ludmila Kotorová, kurátor sbírky.

středa 22. ledna 2020 / 16 hod

vstupné: plné 80 Kč snížené 40 Kč

 

 

zanikla krasa

Zveřejněno v Kalendář akcí
pátek, 22 listopad 2019 13:52

Antika v Plzni

Ve stálé expozici Umělecké řemeslo / Užité umění  je vystavena reprezentativní část sbírky antického umění a řemesla Západočeského muzea v Plzni. Její původ je spjat s počátky muzea a tvorbou uměleckoprůmyslové sbírky na konci 19. století. Většina vystavených předmětů – luxusní keramika, výrobky ze skla, šperky, sochařské práce z mramoru a hlíny nebo ukázky drobných sádrových plastik – pochází z řecké kolonie Pantikapaion a dalších nalezišť na Krymu. Jejich cesta do Plzně souvisí s významným archeologem a filologem Vladislavem Škorpilem (1853–1918). Na komentované prohlídce bude představena historie a původ této výjimečné sbírky.

Vaším průvodcem bude Mgr. Jindřich Mleziva, kurátor sbírky.

středa 18. prosince 2019 / 16 hod

vstupné: plné 80 Kč snížené 40 Kč

Zveřejněno v Kalendář akcí
úterý, 08 říjen 2019 13:30

Příběhy českého porcelánu

Hodinka s historikem umění ve stálé expozici Západočeského muzea

Zveřejněno v Kalendář akcí
pátek, 06 září 2019 07:37

Asijské umělecké řemeslo

Zveme Vás na další komentovanou prohlídku ve stálé expozici Umělecké řemeslo / Užité umění v Západočeském muzeu v Plzni.

Na komentované bude představena asijská část uměleckoprůmyslové sbírky a její pozoruhodná historie. Prezentovány budou také jednotlivé předměty pocházející ze zemí Blízkého i Dálného východu, např. egyptská nádoba na potraviny z 15. století, přenosný japonský buddhistický oltář vyrobený na počátku 19. století v Kjótu a další předměty a jejich zajímavé příběhy. 

Vaším průvodcem bude kurátor sbírky Jindřich Mleziva.

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
pondělí, 12 srpen 2019 08:52

Tradiční kovářské techniky

Nová řada komentovaných prohlídek v Západočeském muzeu v Plzni přiblíží stálou expozici Umělecké řemeslo / Užité umění. Její jednotlivé části budou představeny odbornými pracovníky, kteří se na přípravě expozice přímo podíleli.

První komentovaná prohlídka navazující na workshop Kovářský talent se bude věnovat ukázkám tradičních technických postupů v uměleckém kovářství. Ukážeme si výzdobné techniky a jejich proměny v období gotiky, renesance a baroka. Prezentovány budou historické předměty dokládající mistrovské i učňovské práce řemeslníků z Čech, Německa i Francie a připomeneme si historii kovářského cechu v Plzni.

Vaším průvodcem bude kurátor sbírky Ludmila Kotorová.

Zveřejněno v Kalendář akcí

Ve středu 28. srpna 2019 proběhne od 16 hodin poslední komentovaná prohlídka výstavy Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. Jak už je z návzu patrné, tentokrát se kurátorka výstavy Mgr. Lenka Merglová Pánková zaměří na Koulův nejzajímavěší odkaz, který nám v Plzni zanechal. 

Zveřejněno v Kalendář akcí

Na letní prázdniny jsme pro Vás přichystali čtyři termíny komentovaných prohlídek vystavy Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. Výstavou Vás provede přímo její kurátorka Mgr. Lenka Merglová Pánková

termíny prohlídek
čtvrtek 18. 7., 25. 7., 1. 8. a 8. 8., vždy od 16 hodin

 

 

Zveřejněno v Kalendář akcí