icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Tradiční kovářské techniky

Tradiční kovářské techniky

Nová řada komentovaných prohlídek v Západočeském muzeu v Plzni přiblíží stálou expozici Umělecké řemeslo / Užité umění. Její jednotlivé části budou představeny odbornými pracovníky, kteří se na přípravě expozice přímo podíleli.

První komentovaná prohlídka navazující na workshop Kovářský talent se bude věnovat ukázkám tradičních technických postupů v uměleckém kovářství. Ukážeme si výzdobné techniky a jejich proměny v období gotiky, renesance a baroka. Prezentovány budou historické předměty dokládající mistrovské i učňovské práce řemeslníků z Čech, Německa i Francie a připomeneme si historii kovářského cechu v Plzni.

Vaším průvodcem bude kurátor sbírky Ludmila Kotorová.