Vyhledat
Vyhledat
Vítání jara v Plzni: Vynášení Morany

Vítání jara v Plzni: Vynášení Morany

Tradice vynášení „Morany“ je od pradávna jedním z nejpoutavějších a nejvýznamnějších výročních zvyků, symbolizujících odchod zimy a příchod jara. Zima, personifikovaná do podoby „Smrti“, bývala na tzv. Smrtnou neděli, tj. pátou neděli postní, podle tradice „chytána“ plzeňskými děvčaty, která ji pak za zpěvu písní odnesla k řece a poté (až do návratu zimy na svátek sv. Martina) „sprovodila ze světa“. Zpět do města se děvčata vracela obvykle s tzv. „Lítem“ - listnatým stromkem či svazkem větviček, ozdobeným pentlemi a vyfouknutými vajíčky (tzv. „vejdumky“). Vynášení Morany bývalo obvykle spojeno také s koledou.

Tradice „vynášení Smrtky / Morany“ byla v Plzni na přelomu 20. a 30. let 20. století udržována především žáky místních základních škol. Letošní slavnost, pořádaná Západočeským muzeem v Plzni (Národopisným muzeem Plzeňska) na tuto prastarou tradici navazuje a nově ji rozvíjí.

Národopisné muzeum Plzeňska

pátek 5. dubna 2019

vstup zdarma

program

10:00 – zahájení slavnosti / ochutnávka pučálky (dvůr Chotěšovského domu)
10:15 – 10:40 – vystoupení Kroužku lidových tanců BOLEVÁČEK působícího při Bolevecké základní škole Plzeň („Konírna“ Chotěšovského domu)
10:40 – 10:50 – vystoupení muziky Dětského folklorního souboru MLADINKA (dvůr Chotěšovského domu)
10:50 – 11:00 – přivítání účastníků / řazení průvodu (dvůr Chotěšovského domu)
11:00 – zahájení průvodu s hudebním doprovodem muziky Dětského folklorního souboru MLADINKA
11:35 – 11:45 – „Sprovodění Morany ze světa“ (most „U Jána“)
11:50 – odchod zpět na náměstí Republiky s hudebním doprovodem muziky Dětského folklorního souboru MLADINKA
12:15 – ukončení slavnosti před Národopisným muzeem Plzeňska (nám. Republiky)

ke stažení

Stojí hruška v oudolí.mp3
Stojí hruška v širém poli listu zeleného.mp3
Stojí hruška v oudolí.jpg
Stojí hruška v širém poli listu zeleného.jpg
Smrt plyne po vodě.jpg
plakát