icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Všeho do času ... (1788 – 1918)

Všeho do času ... (1788 – 1918)

Prostřednictvím hmotných dokladů výstava přiblíží víceúrovňové vnímání času v městě Plzni a přilehlých venkovských oblastech. Poukáže na proměny prožívání času individuálního ve vztahu k času obecnému a přiblíží nejdůležitější faktory, které k těmto proměnám v průběhu 19. století vedly. Stranou nezůstanou ani přelomové okamžiky v konstituování české státnosti.

Výstava k tématu 38. mezioborového plzeňského sympozia "Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století".

ke stažení:

tisková zpráva
plakát