Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
XVII. Trienále umělecké knižní vazby

XVII. Trienále umělecké knižní vazby

Tradice umělecké knižní vazby, která má počátky na přelomu 19. a 20. století, kdy se formovala hnutí za obnovu knižní kultury vůbec, je v českých zemích velmi silná. Přes různé periody lze za moderní počátek této soutěžní přehlídky považovat rok 1973, kdy byla v Třebíči uspořádána výstavka současných mistrů. Aktivita několika jedinců nakonec vyústila v bohatou kulturní činnost Společenstva českých knihařů a pravidelně se opakující soutěž Trienále umělecké knižní vazby. Po létech střídání různých pořadatelských měst a institucí přichází Trienále v roce 2013 do Plzně, aby zde ve spolupráci se Západočeským muzeem, navázalo na předchozí soutěžní přehlídky.

Vystavené práce se vyznačují mistrovským zpracováním, invenčním přístupem, objevováním nových materiálů a jejich rolí v knižní vazbě, originálními pracemi v oblasti zvláštních knižních forem a autorských knih s výrazným výtvarným potenciálem. Řada knihařů úzce spolupracovala nebo spolupracuje s předními českými výtvarníky. 

Veřejnost bude mít po třech letech unikátní příležitost se seznámit s nejnovějšími pohledy (a samozřejmě realizacemi) na uměleckou knižní vazbu v té formě, kterou prezentují špičkoví mistři uměleckého řemesla.

 

Trienale 22

 

 

 

Média