Vyhledat
Vyhledat
Oddělení knihovny a informací (Rokycany)

Oddělení knihovny a informací (Rokycany)

Poskytujeme tyto služby

• prezenční výpůjčky odborné literatury v těchto oborech: historie, technika, geografie, umění, přírodní vědy aj. Specializovanou literaturu z oborů přírodních věd je možné zapůjčit k prezenčnímu studiu i na oddělení paleontologickém a přírodovědném (vždy po předchozí domluvě s pracovníkem příslušného oddělení)
• prezenční výpůjčky regionální literatury (literatura vztahující se k rokycanskému regionu a k západním Čechám)
• na požádání možnost zhotovení kopie vybraného textu (placená služba dle ceníku muzea)
• školám nabízíme možnost seznámit se s provozem knihovny, tvorbou kartoték a databází, včetně ukázek starých tisků (jen po předchozí domluvě!)
• využívání veřejného internetu je od 1. 5. 2013 zpoplatněno 1 Kč za minutu připojení. Registrovaní účastníci (držitelé průkazu muzejní knihovny) mohou využít internet po dobu 30 minut zdarma
• vystavení a prodloužení čtenářského průkazu pro opakované návštěvy badatelů knihovny (dle platného Knihovního řádu)

O knihovně

Muzejní knihovna má více než 78 000 knižních jednotek odborné literatury z historie, architektury, dějin umění, geografie, geologie, mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie, entomologie a dalších oborů, včetně literatury časopisecké. Spravuje též fond starých tisků (k nejstarším patří Bible benátská z roku 1506) a fond regionální literatury (dohromady přes 8 000 knižních jednotek). Tento konzervační fond je zapsán v Centrální evidenci sbírek MK (CES) v podsbírce – knihy.

Muzejní knihovna začala sloužit v roce 1906, krátce po vzniku muzea. Její fond vznikal postupně, nejprve z darů a odkazů rokycanských občanů, později rovněž nákupy a převzetím fondů od škol a spolků. V současné době knihovní fond rozšiřujeme cíleným nákupem odborné literatury pro potřeby pracovníků odborných oddělení muzea a pro veřejnost, dary, eventuálně výměnou za publikace vydávané muzeem.

Knihovna je evidována MK ČR jako specializovaná veřejná knihovna (ev. č. 4627).

Sborník

Jednou ročně knihovna vydává Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a nepravidelně dále vychází supplement Historie a supplement Příroda.

Uzávěrka pro příjem příspěvků do sborníku muzea je každoročně k 31. května, více informací o tom, jak přispět do sborníku, Vám podá výkonný redaktor Mgr. Zdráhal, telefon 378 370 740, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

 

 • Plzeňský kraj

 • Západočeské muzeum v Plzni,
  příspěvková organizace
  Kopeckého sady 2
  301 00 Plzeň
  T (+420) 378 370 111
  E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.