Facebook instagram Youtube Spotify
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 13

Povinně zveřejněné informace

Informace o Západočeském muzeu v Plzni, p.o. zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění a Vyhlášky č.442/2006 Sb. v platném znění.

Označení a text Obsah položky
1. Název Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
2. Důvod a způsob založení Muzeum založeno r. 1878. Od roku 1945 zřizovatel Západočeský krajský
národní výbor do r. 1990. 1990 – 2000 zřizovatel Ministerstvo kultury
ČR, od roku 2000 zřizovatel Plzeňský kraj. Sbírkotvorná organizace
vlastivědného typu zaměřená na správu a evidenci movitého kulturního
dědictví. Zřizovací listina viz www.zcm.cz/o muzeu/dokumenty
3. Organizační struktura www.zcm.cz/struktura
4. Kontaktní spojení www.zcm.cz/kontakty
4.1. Kontaktní poštovní adresa Západočeské muzeum v Plzni, p.o., Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu www.zcm.cz/kontakty; Západočeské muzeum v Plzni, p.o. , Kopeckého
sady 2. 301 00 Plzeň
4.3. Úřední hodiny Ředitelství: pondělí – pátek 8.00 -15.00; badatelský den středa, jednotlivá pracoviště po domluvě.
4.4. Telefonní čísla 378 370 111, dále pracoviště www.zcm.cz/kontakty
4.5. číslo faxu -
4.6. Adresa internetové stránky www.zcm.cz
4.7. elektronická adresa e-podatelny This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.8. Další elektronické adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; další na www.zcm.cz/kontakty
5. Případné platby lze poukázat Č.ú.2836311/100
6. IČ 00228745
7. DIČ CZ00228745
8. Dokumenty

www.zcm.cz/dokumenty
Dokumenty ke stažení:

- Zřizovací listina
- Výpis z obchodního rejstříku
- Návštěvní řád
- Badatelský řád
- Příloha č. 1 Badatelského řádu
- Postup pro podání žádosti o poskytnutí informace
- Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999Sb.
- Metodická pomoc muzeím a veřejnosti
- Ceník poplatků za služby a materiály v knihovně
- Ceny za skenování sbírkových předmětů ze sbírek ZČM
- Směrnice č. 17 – postup při vyřizování stížností
- Směrnice č. 18 postup poskytování informací
- Poskytování informací dle zákona 106/1999

8.2.Rozpočet www.zcm.cz/dokumenty
9. Žádost o informace Západočeské muzeum v Plzni, p.o. Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Dat.schránka: jf9nvyy
10. Příjem žádostí a dalších podání Západočeské muzeum v Plzni, p.o. ,Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň;
www.zcm.cz/o muzeu/dokumenty/ poskytování informací 106/1999 Sb.
11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů od: odkázání na zveřejněnou informaci; odložení žádosti; sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace. Odvolání i stížnosti se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.
14. Nejdůležitější předpisy k činnosti
muzea
Zákon č.122/2000 Sb. v platném znění; Vyhláška č.275/2000Sb. v platném znění; zákon č.20/1987 Sb. v platném znění; zřizovací listina v posledním znění.
www.zcm.cz/o muzeu/dokumenty/zřizovací listina
15. Sazebník úhrad za poskytování informací www.zcm.cz/o muzeu/dokumenty/poskytování informací 106/1999 Sb.
16. Licenční smlouvy nejsou
17. Výroční zpráva www.zcm.cz/dokumenty