Facebook instagram Youtube Spotify
facebook
instagram
youtube
podcasty

Seller:
Museum of West Bohemia in Pilsen, allowance organization
Kopeckého sady 2

301 00 Plzeň
Czech Republic

ID No.: 00228745
Tax ID No.: CZ00228745

Order confirmation
We will confirm receipt of your order within two working days. If this does not happen, please contact us by e-mail to: e-shop@zcm.cz.

Price of postage
Czech Republic:
up to 3 pcs              99 CZK
up to 5 pcs            139 CZK
more than 5 pcs   159 CZK

Slovakia:
up to 3 pcs            569 CZK
3 pcs and more    599 CZK

Payment options:

  • Credit card
  • Bank transfer
  • Cash on collection in person
  • Cash on delivery

Cash on delivery
80 CZK will be added to the postage.

Free postage
For orders over 2500 CZK and payment in advance.

Collection in person - free of charge
The goods can be picked up at the reception of the museum in Kopeckého sady 357/2 in Pilsen (the headquarters of the ZČM).


Abroad

Order confirmation
We will confirm receipt of your order within two working days. If this does not happen, please contact us by e-mail to: e-shop@zcm.cz.

Shipments abroad (outside Slovakia)
The postage and total price of the order will be communicated to the customer upon receipt of the order.
Payment for orders from abroad is possible only by bank transfer. The customer will receive the payment details after the order has been accepted.
The shipment will be sent upon receipt of payment to the bank account of the ZČM.

Collection in person - free of charge
The goods can be picked up at the reception of the museum in Kopeckého sady 357/2 in Pilsen (the headquarters of the ZČM).

Nabídka neperiodických publikací

METLIČKA, Milan a kol. Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech: katalog expozice: pohledy do minulosti Plzeňského kraje: archeologie od počátku do 10. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 280,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MERGL, Jan, MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka, MILTSCHUS, Thomas. Vom Luxus-Souvenir der Kurorte zum Designobjekt: bömisches Porzellan des 19. und 20. Jahrhunderts = Od ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 160,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

CHMELÍKOVÁ, Klára. Poklady z almary: vše o plzeňském kroji. [Plzeň]: Západočeské muzeum v Plzni, 2024. 47 stran. ISBN 978-7247-214-7.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 120,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

ŠEBESTA, Pavel. Chebský hrad ve světle archeologických výzkumů = Die Burg Eger im Licht archäologischer Forschung. V Plzni: Západočeské muzeum, 2023. 182 ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 350,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MLEZIVA, Jindřich. Balkánské starožitnosti: umění a řemeslo jihovýchodní Evropy ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2023. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 530,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

KRČMÁŘ, Luděk. Interiéry kostelů a kaplí Plzeňska na historických negativech: ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 430,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

Eva Černá, Zuzana Zlámalová Cílová, František Frýda, Klára Hanáková, Veronika Faltusová. Sklo vrcholného středověku v severozápadních a západních Čechách: ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 320,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

CSUKÁS, David, MATOUŠKOVÁ, Anna. Fascinace Santinim: katalog výstavy konané k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichela = Fascination with Santini: an ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 50,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

KOTOROVÁ, Ludmila. Příběh vějíře: sbírka Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 272 stran. ISBN 978-80-7247-175-1.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 340,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

KOTOROVÁ, Ludmila. The story of the fan: the Collection of the West Bohemian Museum in Pilsen. Plzeň: The West Bohemian Museum in Pilsen, c.o., 2022. 272 ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 820,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

ŠPINKOVÁ, Vlasta. Zastavený čas – Jiří Špinka. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2022. 75 stran. ISBN 978-80-7247-197-3.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 300,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

FORMANOVÁ, Markéta, PLACHÁ, Veronika. Dioráma Jiřího Trnky Svatba u Broučků. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2022. 69 stran. ISBN 978-80-7247-194-2.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 390,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

KNAP, Jan. Můj obraz je jako pohlazení chudáka = Mein Bild ist wie das Streicheln einer armen Seele. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2022. 150 ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 85,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

METLIČKA, Milan, METLIČKOVÁ, Jarmila & kolektiv. Pravěká polykulturní sídliště v Nýřanech a Tlučné : stavba přeložky silnice II/180 = Urzeitliche ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 860,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka. Josef Škorpil (1856-1931) : příběh plzeňského muzejníka a jedné muzejní sbírky. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2022. 283 ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 790,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MERGL, Jan (ed.) ; KOTOROVÁ, Ludmila, MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka, MLEZIVA, Jindřich. Umělecké řemeslo / Užité umění: průvodce stálou expozicí Západočeského muzea ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 450,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MERGL, Jan (ed.) ; KOTOROVÁ, Ludmila, MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka, MLEZIVA, Jindřich. Art & Crafts / Applied Arts: Museum of West Bohemia in Pilsen Exhibition ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 550,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

ŠEDO, Ila. Sbírka knižních souborů exlibris a soupisů exlibris Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2021. 184 stran. Fontes ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 270,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

BRODSKÝ, Pavel, PETR, Stanislav, ŠEDO, Ila. Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 107 ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 300,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

NESVEDA, Ivan et al. Ivan Nesveda nikdy v klidu!: katalog expozice Divadla Alfa v Muzeu loutek v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2020. 54 stran. ISBN ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 85,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

VAŠÍČEK, Pavel, PFEJFER, Tomáš. 36 500 dní Josefa Spejbla na divadelní scéně. V Plzni: Západočeské muzeum, 2020. 26 stran. ISBN 978-80-7247-172-0.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 65,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

HEJNIC, Josef. Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni = Catalogus incunabulorom quae in Museo bohemiae occidentalis Plznae asservanur. 1. vydání. V ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 100,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

CHEBEN, Ivan, KALÁBKOVÁ, Pavlína, METLIČKA, Milan (editori). Otázky neolitu a eneolitu našich krajín -2017-2019. Nitra: Archeologický ústav SAV ; Olomouc: ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 420,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

BRAUN, Peter, BŘICHÁČEK, Pavel, ČECHURA, Martin. Letecká archeologie v západních Čechách = Aerial Archeology in West Bohemia. Plzeň: Západočeské muzeum v ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 240,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

HENTSCHOVÁ, Radka, LEHNER, Jan. Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava Bílého. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 280,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

LINDA, Jaromír, ed. et al. Habent sua fata bibliothecarii: věnováno PhDr. Ilovi Šedovi. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019. 231 stran. ISBN ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 110,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MERGLOVÁ-PÁNKOVÁ, Lenka a MERGL, Jan. Jan Koula - novorenesančník a vlastimil: užité umění v tvorbě architekta 19. století. V Plzni: Západočeské muzeum v ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 420,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

BENDOVÁ, Lenka, ed. Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni = Catalogus operum saeculo XVII impressorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznae ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 310,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

FORMANOVÁ, Markéta a KUCHYŇKA, Zdeněk. Ztracené dioráma: příběh unikátního československého exponátu na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 = The lost ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 220,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

ENGLER, Václav. Po stopách víry františkánským klášterem: průvodce stálou expozicí Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 35,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

ANTON, Miroslav, PETROVÁ, Jana a TOMÁNKOVÁ, Iva. Listopad 1989 v Plzni, aneb, Na podzim padá listí a komunisti. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2019. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 399,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

HOUDA, Vojtěch a TOMÁNKOVÁ, Iva. Plzeň očima Vojtěcha Houdy. Vydání první. V Plzni: Západočeské muzeum, 2016. 128 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7247-130-0.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 180,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

HECKEL, Vilém et al. Vilém Heckel 100: katalog výstavy při příležitosti 100 let od narození fotografa Viléma Heckela: Západočeské muzeum v Plzni ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 100,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

ŠEDO, Ila, ed. Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2018. 460 stran. Fontes bibliothecarum Musei ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 380,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

KRČMÁŘ, Luděk. Lidová zbožnost na Plzeňsku = Volksfrömmigkeit in der Region Pilsen = Popular piety in the Pilsen Region. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 150,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

Vánoční receptář. Vydání první. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p.o. ve spolupráci s UK Lékařskou fakultou, 2018. 71 stran. ISBN 978-80-7247-146-1.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 50,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

ŘEPA, Pavel a VACÍK, Roman. Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2016. 191 stran. ISBN ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 100,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MLEZIVA, Jindřich. Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2017. 133 stran. ISBN ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 350,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

KRČMÁŘ, Luděk. Plzeň na historických černobílých diapozitivech: historické černobílé diapozitivy s námětem podoby města Plzně z oddělení novějších dějin ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 280,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MERGLOVÁ-PÁNKOVÁ, Lenka. Umělecká keramika: historismus, secese, moderna: Keramická škola v Bechyni 1884-1948. V Plzni: Západočeské muzeum, 2015. 230 stran. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 295,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

FORMANOVÁ, Markéta. Paměť loutky = The memory of a puppet. 1. první. V Plzni: Západočeské muzeum, 2015. 102 stran. ISBN 978-80-7247-111-9.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 150,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

HUS, Miroslav. Soupis porcelánových a kameninových mincí a medailí Státní porcelánky v Míšni (i jiných výrobců) ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. 1. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 120,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

DUDKOVÁ, Veronika, ed. a ORNA, Jiří, ed. Od špitálu ke galerii...: archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni. První vydání. Plzeň: Západočeské ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 450,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

METLIČKA, Milan et al. Prehistory and early Middle Ages of southwestern Bohemia: catalog of exposition: Insights into the past of the Plzeň Region: archaeology ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 400,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

METLIČKA, Milan. Urgeschichte und Frühmittelalter in Südwestböhmen: Katalog zur Exposition: Blick in die Vergangenheit der Region Pilsen: Archäologie von ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 450,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

METLIČKA, Milan. Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: archeologie od počátku do 10. století: průvodce stálou expozicí v Západočeském muzeu v Plzni. 1. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 50,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

HEJNIC, Josef, ed. et al. Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. xxvii, 326 stran. Fontes ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 300,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

KOCH, Jeanette, ed. Prize volumes: designer bookbinders international competition 2013. Oxford: Bodleian Library, University of Oxford, 2013. xvi, 96 stran. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 1145,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

CHVOJKA, Ondřej a kol. Nové české depoty doby bronzové: hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. České Budějovice: Jihočeská univerzita v ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 650,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

CHMELENSKÝ, Michal. Židovské komunity na Sušicku. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2013. 393 stran. ISBN 978-80-7247-099-0.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 400,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

BERNHARDT, Tomáš et al. Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: historie 10. - 19. století: průvodce stálou expozicí v Západočeském muzeu v Plzni. 2. vydání. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 50,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MERGL, Jan a kol. Z Nového světa do celého světa: 300 let harrachovského skla. 1. vydání. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. 439 stran. ISBN 978-80-7467-005-3.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 1250,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MERGL, Jan a BROŽKOVÁ, Helena. From Neuwelt to the whole world: 300 years of Harrach glass. 1st ed. Řevnice: Arbor vitae, 2012. 439 stran. ISBN ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 1650,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

VAŠÍČEK, Pavel a FORMANOVÁ, Markéta. Příběh plzeňského loutkářství. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2012. 33 stran. ISBN 978-80-7247-087-7.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 40,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

HEJZLAROVÁ, Tereza, BELAŇOVÁ, Petra a KOKAISL, Petr. V srdci Hedvábné stezky: umění a řemeslo Střední Asie = At the heart of the Silk Road: arts and crafts of ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 90,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

HEROLDOVÁ, Helena a MLEZIVA, Jindřich. Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2011. 113 stran. ISBN ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 200,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

ORNA, Jiří a kol. Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. 1. vydání. [Praha]: Ivan Fojt v nakl. Scientia, 2011. 167 stran, 21nečíslovaných ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 240,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MLEZIVA, Jindřich a KOTOROVÁ, Ludmila. Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni = Cast iron in the collections of the West-Bohemian Museum in Pilsen. 1. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 35,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

BRAUNOVÁ, Dagmar. Alfons Mucha a jeho doba: katalog k výstavě Západočeského muzea v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2008. 46 stran. ISBN 978-80-7247-059-4.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 30,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

FRÝDA, František, ed. Západočeské muzeum v Plzni 1878-2008 = West Bohemian Museum in Pilsen = Das Westböhmische Museum in Pilsen. Plzeň: Západočeské muzeum v ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 390,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

Svět Dogonů: mýty ve světle africké sbírky Rainera Kreissla: ze Sbírky mimoevropského umění Národní galerie v Praze: [Západočeské muzeum v Plzni, 12. července ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 365,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

BRAUNOVÁ, Dagmar, MLEZIVA, Jindřich. Umění Orientu: ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2005. 44 stran. ISBN ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 60,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

ORNA, Jiří. Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2005. 191 stran. ISBN 80-7247-045-0.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 100,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

KLIMTOVÁ, Zdenka. Orientální koberce z českých soukromých sbírek: katalog výstavy: Západočeské muzeum Plzeň, 2004. Plzeň: Západočeské muzeum, 2004. 42 stran. ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 50,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

LINDA, Jaromír, ed. Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni = Catalogus manuscriptorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznea asservantur. 1. vydání. V ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 150,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

PŘIBÍK, Jindřich. Jindřich Přibík: depozitář 1963 (Západočeské muzeum v Plzni): [výstavní síň Masné krámy Plzeň, 2003: katalog výstavy]. Plzeň: Západočeská ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 50,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

BRAUNOVÁ, Dagmar. Užité umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Antika. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum, 2001. 61 stran. ISBN 80-7247-002-7.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 140,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

BRAUNOVÁ, Dagmar, ČADÍK, Jindřich a DUFKOVÁ, Marie. Corpus vasorum antiquorum. Fascicule 4, République tchèque. Fascicule 1, Pilsen, Musée de la Bohême de ...

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 235,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

BERNHARDT, Tomáš. Oferta na dodání nábytku pro novou budovu muzejní v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 1999. 23 stran. ISBN 80-7247-003-5.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 6,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

NESVADBOVÁ, Jaroslava, ed. a SOFRON, Jaromír, ed. Flóra a vegetace města Plzně. Plzeň: Západočeské muzeum, 1997. 200 stran. ISBN 80-85125-86-2.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 30,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS

MERGL, Jan. Plzeňské pohledy a veduty čtyř století 1500-1900. Plzeň: Západočeské muzeum, 1995. 56, 65 nečíslovaných stran. ISBN 80-85125-76-5.

Base price with tax:
Sales price with discount:
Total: 30,00 Kč
COM_VM_PRODUCTS_IN_STOCK 999 COM_VM_PRODUCTS_KS
Nákupní košík

Shopping Cart

 x 

MOD_VIRTUEMART_CART_STATUS