Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty

Partneři

Partnerství / Sponzoring

Veřejná podpora znamená pro Západočeské muzeum, stejně jako pro jiné kulturní instituce, možnost rozšířit prezentaci kulturního dědictví pro veřejnost nadstandardním způsobem a nad rámec přiděleného příspěvku na činnost. Jednou z možností, jak naše muzeum podpořit, je poskytnutí finančního nebo materiálového daru na realizaci výstav či stálých expozic, doprovodných programů pro veřejnost, na nákup a restaurování významných sbírkových předmětů apod. 

Finanční či materiální podpory si vždy velmi vážíme a snažíme se o to, aby bylo takové partnerství oboustranně přínosné.


Odečet z daňového základu

Dle současné právní úpravy je možné jakékoliv dary (ať materiální či finanční) až do výše 15% odečíst od základu daně. To však v případě, pokud byla hodnota daru alespoň 1 000 Kč, resp. činila více než 2% daňového základu.

Co našim partnerům nabízíme my

  • zařazení partnera mezi partnerské instituce na webových stránkách muzea, sociálních sítích a dalších internetových platformách
  • zviditelnění partnerské společnosti v rámci stálých expozic, krátkodobých akcí či doprovodných programů uvedením jejího loga na propagačních a dalších komunikačních materiálech
  • veřejnou prezentaci partnerství na vernisážích a dalších společenských akcích
  • v případě nákupů či restaurování sbírkových předmětů uvedení údajů o partnerství přímo ve stálých expozicích či výstavních prostorách
  • možnost výhodného (popř. zcela bezplatného) pronájmu prostor Západočeského muzea v Plzni pro společenské akce
  • poskytnutí čestných vstupenek, speciální komentované prohlídky pro zaměstnance, akce pro rodiny s dětmi

Na koho se obrátit

Pokud jste se rozhodli stát se partnerem našeho muzea, popř. pokud byste se o podmínkách partnerství chtěli dozvědět více, kontaktujte nás. 

Romana Němečková
vedoucí oddělení PR

Ing. Linda Trefná Kryštofová 
náměstek ředitele pro věci ekonomické a správní