Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Sbírka skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska

Sbírka skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska

Sbírka skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska sestává z více jak 26 tisíc exemplářů, místně vztažených k městu Plzni, širšímu Plzeňsku a v malé míře také dalším městům a obcím současného Plzeňského kraje. Tento rozsáhlý soubor dokumentuje mimo jiné každodenní život obyvatel západočeské metropole, městské festivity, urbanistické změny, ale také lidovou architekturu venkovských oblastí a v neposlední řadě rovněž podobu jednotlivých součástí plzeňského kroje.

Od roku 2016 probíhá soustavná digitalizace a postupné zpřístupňování sbírky v rámci samostatné webové databáze.