Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 07

Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni

Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni

HEROLDOVÁ, Helena a MLEZIVA, Jindřich. Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2011. 113 stran. ISBN 978-80-7247-082-2.

Publikace představuje unikátní sbírku čínského textilu z pozdního období vlády dynastie Čching (1644–1911) ve sbírce Západočeského muzea v Plzni.  Soubor byl získán především na konci 19. století a na počátku 20. století od starožitníků i významných osobností českého společenského života jako byl cestovatel a spisovatel E. S. Vráz, geolog a paleontolog O. Feistmantel nebo malíř V. Hynais.

Nalezneme zde hedvábná úřednická roucha, včetně tzv. dračího, rukávové výšivky, úřednické čtverce a mnohé další ukázky jemných hedvábných výšivek. Celobarevná publikace se zaměřuje na historii sbírky a na jednotlivé typy předmětů s vysvětlením symbolického významu použitých motivů. Součástí knihy je také katalog všech předmětů s podrobnými informacemi. Publikace je v českém jazyce s anglickým resumé. 


 CT1

CT2

CT3