Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Flóra a vegetace města Plzně

Flóra a vegetace města Plzně

NESVADBOVÁ, Jaroslava, ed. a SOFRON, Jaromír, ed. Flóra a vegetace města Plzně. Plzeň: Západočeské muzeum, 1997. 200 stran. ISBN 80-85125-86-2.

Nezvykle komplexně pojatá kniha, významná pro všechny zájemce o přírodu Plzně. Jádrem této publikace je soupis všech druhů cévnatých rostlin a jejich lokalit na území města Plzně, včetně odkazů na historické údaje. Podobně jsou řešeny seznamy lišejníků a mechorostů. Neméně cenné jsou kapitoly o plzeňských parcích a jejich dřevinách, o rostlinných společenstvech a o ochraně přírody. Významnou pomůckou je seznam pomístních jmen, rejstřík českých jmen rostlin a obsáhlá botanická bibliografie.