Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 06

Hledání zmizelého : archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku

Hledání zmizelého : archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku

DUDKOVÁ, Veronika, ORNA, Jiří a VAŘEKA, Pavel. Hledání zmizelého: archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku = [Archeologie der verschwundenen Dörfer in der Region Plzeňsko]: katalog výstavy [konané v Západočeském muzeu v Plzni 11. září 2008 - 11. ledna 2009]. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2008. 88 stran. ISBN 978-80-7247-060-0.

Publikace je katalogem výstavy, kterou připravili odborníci Západočeského muzea v Plzni a Katedry archeologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Stejně jako výstava také katalog ukazuje výsledky archeologických průzkumů zaniklých vesnic provedených výše uvedenými institucemi.

Kromě prezentace jednotlivých výzkumů zaniklých vesnic je na základě archeologických nálezů, ikonografických pramenů a etnografických analogií prezentován svět středověkého člověka žijícího na vesnici – jak bydlel, co jedl, jak se oblékal, jak si zajišťoval obživu, co ho obklopovalo, čeho se bál, čím se bavil a jaké měl povinnosti. Popsán je také proces zanikání středověkých vesnic, změny u raně novověkých vesnic a formování dnešní kulturní krajiny.